איגוד לשכות המסחר תומך בהמלצות האוצר להעלאת גיל הפרישה לנשים

איגוד לשכות המסחר מביע תמיכה בהמלצות הוועדה לבחינת גיל הפרישה לנשים שהוגשו לאחרונה לשר האוצר, להעלאת גיל הפרישה לנשים. עם זאת,  פריסת המהלך ל- 12 שנים ארוך ומדי ויש לקצרו, כמו כן ניתן היה להמליץ על העלאת גיל הפרישה לנשים לגיל 67 בדומה לגברים, לצד התמיכות המוצעות בהמלצות הוועדה.

עו"ד סיגל סודאי, מנהלת האגף ליחסי עבודה באיגוד לשכות המסחר מציינת כי "העלייה בתוחלת החיים כתופעה עולמית ובישראל במיוחד לא מותירה ברירה מבחינה כלכלית וחברתית אלא להעלות את גיל הפרישה לנשים. מדובר במהלך חיובי לנשים ולמשק בכלל, שיתרום להגדלת שיעור השתתפותן של הנשים בשוק העבודה."

"לצד ההכרח בהעלאת גיל הפרישה, בשל הארכת תוחלת החיים והאילוצים התקציביים והאקטואריים הנובעים מכך קיימים נימוקים נוספים לטובת העלאת גיל הפרישה לנשים, העלאת גיל הפרישה לנשים תאפשר להגדיל את היקף המשאבים העומדים לרשותן  בצאתן לגמלאות. דחיית הפרישה מהעבודה תאפשר להן הכנסה מעבודה שהיא על פי רוב גבוהה באופן משמעותי מהפנסיה. כמו כן, העלאת גיל הפרישה יסייע לשילוב נשים במעגל התעסוקה גם בגילאים מתקדמים יותר, נוכח האופק התעסוקתי. "

סודאי מסבירה כי "מדיניות אחראית בנושא גיל הפרישה מחייבת ראיה לטווח ארוך, שתאפשר לדורות הבאים ליהנות מרשת בטחון סוציאלית מספקת ויציבה. עליה להיות רגישה מבחינה חברתית ומדורגת, תוך בחינת השפעתה על מעמדן של הנשים בשוק העבודה והפעלת מערך של כלים משלימים בקרב העובדים והמעסיקים כתנאי הכרחי להצלחתה. "

למידע נוסף בתחום זה