מדריך למעסיקים ועובדים: הגנה על מידע אישי במקום העבודה - 19/04/2012

ביום 17.4.12 פרסמה הרשות למשפט מידע וטכנולוגיה (רמו"ט) במשרד המשפטים מדריך לקבלת הערות הציבור בעניין חובות ומגבלות החלות על מעסיקים בקבלת מידע, בניהול מאגרי מידע ובאבטחתם, לרבות הסדרת שימוש בטכנולוגיית מידע במקום העבודה (מחשב אישי וטלפון חכם) בנוגע לעובדים, לעובדים לשעבר ולמועמדים לעבודה. מדריך זה מהווה טיוטא על מנת לקבל מציבור העובדים והמעסיקים הערות.

לאחר קבלת ההערות, יפיץ משרד המשפטים את הנהלים לציבור.

הואיל ומדובר בעניין המגביל את יכולתו של המעסיק לקבל, להחזיק ולאחסן מידע אודות העובד בקשת רחבה מאוד של מקרים, דבר שעלול לחשוף את המעסיקים להפרות של חוק הגנת הפרטיות, הן בהיבט הפלילי והן בהיבט האזרחי, בדרך של תשלום קנסות ופיצויים, הערותיכם כמעסיקים לטיוטא הינה חשובה מאוד לקבלת עמדה רחבה ככל שניתן מטעם המעסיקים.

את הערותיכם ניתן להעביר למחלקת יחסי עבודה בלשכת המסחר, למנהלתך אגף יחסי עבודה עו"ד סיגל סודאי, להכנת עמדה כללית מטעם האיגוד או ישירות לרמו"ט.

המעוניינים להעביר ללשכת המסחר היערות מוזמנים לעשות כן עד ליום 10.6.12 לכתובת: sigals@chamber.org.il

ניתן לשלוח הערות לטיוטת המדריך לרמו"ט, עד ליום 17/06/2012 באמצעות דוא"ל לכתובת: ILITA@justice.gov.il ולציין בכותרת הדוא"ל "הערות – מדריך מעסיקים".

הערות שיוגשו יפורסמו באתר האינטרנט של רמו"ט לפי שיקול דעת הרשם.

למידע נוסף בתחום זה