תזכורת: עדכון סכומים להפקדות לפנסיה החל מיום 1.1.2013

החל מה- 1/1/13 יכנס לתוקף שינוי בשיעורי ההפרשות בגין פנסיה לחודש עבור עובד בהתאם לצו ההרחה לפנסיה חובה.

להלן טבלת אחוזי ההפרשות מהשכר:


החל מיום...
ואילך

הפרשות 
מעביד

הפרשות 
עובד

הפרשות המעביד 
לפיצויים

סה"כ

1.1.2008

0.833%

0.833%

0.834%

2.5%

1.1.2009

1.66%

1.66%

1.68%

5%

1.1.2010

2.5%

2.5%

2.5%

7.5%

1.1.2011

3.33%

3.33%

3.34%

10%

1.1.2012

4.16%

4.16%

4.18%

12.5%

1.1.2013

5%

5%

5%

15%

1.1.14

6%

5.5%

6%

17.5%

ההפרשות החדשות הם: חלק המעביד לגמל 5%; חלק העובד לגמל -5%; הפרשות המעביד לפיצויים -5% סך הכול 15% מהשכר (עד גובה השכר הממוצע במשק).

יצוין כי אכיפת הצו נעשתה בעבר אזרחית רק על ידי העובד, באחרונה הסמיך חוק הגברת אכיפה את משרד התמ"ת לאכיפה מנהלית במקרי הפרה של צו ההרחבה לפנסיית חובה.

להזכירכם, החובה על פי צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, חלה על כל המעסיקים, אשר לא חלה עליהם חובה לביטוח פנסיוני ועל כל העובדים במשק שאין להם הסדר פנסיה מיטיב, מכוח צו הרחבה אחר, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי, הסכם אישי.

ההסדר שחל בענף המסחר והשירותים
חברי לשכת המסחר, אשר חל עליהם ההסכם הקיבוצי בענפי היבוא ו/או הסיטונות ו/או השירותים ו/או החברות היצוא הכלליות ו/או סוכני סחר חוץ,חייבים עליהם להפקיד עבור העובדים כספים לגמל כדלקמן:
לקופת גמל לתגמולים:
מעסיק - 5% (תגמולים)
עובד - 5% (תגמולים)
או
לקרן פנסיה:
מעסיק – 6% (תגמולים)
עובד – 5.5% (תגמולים).
ובשני המסלולים לעיל: המעסיק חייב להפקיד לפיצויי פיטורים - 5% עד השכר הממוצע במשק (חובת ההפרשה לפיצויים,חלה לגבי עובדים בעלי וותק של 6 חודשים במקום העבודה בשנת 2013).

למידע נוסף בתחום זה
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.