השפיעו על שיפור החוק והתקנות למניעת הטרדה מינית

מחלקת ייעוץ וחקיקה בסיוע של תחום מדיניות רגולציה במשרד המשפטים מקיימים מהלך לבחינת רגולציה ביחס לחוק למניעת הטרדה מינית.

המענים לסקרים יסייעו לגיבוש המדיניות ולקידום תיקונים נדרשים בחוק למניעת הטרדה מינית.


מה יבחן הסקר?

  • מה נחשב להטרדה מינית? הבהרת הגדרת הטרדה מינית, בשל העמימות הקיימת בחוק
  • האם האחריות והחובות המוטלות על מעסיקים למיגור התופעה ולטיפול בה יעילות ומוצדקות?
  • פערים בתפקיד הממונה למניעת הטרדה מינית במקום העבודה, בדגש על הכשרה וסמכויות


מעסיקים/ות, עובדים/ות, ממונות ואחראיות על מניעת הטרדה מינית הקדישו כמה דקות למענה על שאלון אנונימי, כדי שנוכל להיעזר בניסיון הנצבר בשטח לצורך גיבוש מדיניות לשם קידום השינוי הנדרש.

למילוי השאלון לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה