קידום מיזמי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים

משרד הכלכלה והתעשייה מסייע לעסקים קטנים ובינוניים על-ידי מגוון תכניות סיוע המופעלות באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים. על מנת לקדם עסקים קטנים ובינוניים ולהרחיב את האמצעים והיכולות של העסקים בתחום העסקי התפעולי ובתחום הפיננסי, יוצאת הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בתכנית לקידום מיזמים שיסייעו לפעילותם.

התכנית הינה תכנית לסיוע חד פעמי עבור מיזמים שנועדו לקדם ולסייע לעסקים קטנים ובינוניים. במסגרת התכנית, ישתתף המשרד בהשקעה או מענק חד פעמי לגורמים עסקיים אשר יפתחו ויפעילו מיזמים לקידום עסקים קטנים ובינוניים.

הסיוע ניתן על בסיס הקצאה תחרותית.

מי רשאי להגיש בקשה לסיוע?

  • עוסק מורשה, חברה בע"מ, תאגיד ללא כוונת רווח ובלבד שהסיוע ניתן לפעילותו העסקית – כלכלית או שותפות רשומה.
  • בעל ניסיון ניהולי בתחום המיזם המימוני או העסקי.
  • מגיש תכנית עסקית עבור המיזם.

גובה הסיוע והמשכו:

הסיוע ניתן לתקופה של עד 24 חודשים והוא ינתן עד לגובה מקסימאלי של 50% מסך התכנית המאושרת: עד 5 מלש"ח למיזם מימוני ₪ ועד 5 אלש"ח למיזם עסקי.

הוצאות מוכרות:

  • מיזם מימוני - השתתפות במיזם ועד %10 הוצאות מוכרות.
  • מיזם עסקי – השתתפות בהוצאות מוכרות כמפורט בהוראה.

למידע נוסף – לחצו כאן.

פרטי קשר לשאלות:

 

למידע נוסף בתחום זה