סקר ציפיות עסקי-כלכלי לחברי איגוד לשכות המסחר

אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר, עורך סקר תקופתי לבחינת השפעת המצב הכלכלי על הפעילות העסקית במשק. אנו מייחסים לתוצאות סקר זה חשיבות רבה ולכן נודה לך אם תוכל להקדיש מעט מזמנך למילוי הסקר.

תוצאות הסקר ינותחו באופן אנונימי.

כיצד הסתם הרבעון השלישי של 2016 לעומת הרבעון השני של 2016

כיצד הסתם הרבעון השלישי של 2016 לעומת הרבעון השלישי של 2015

כיצד את/ה צופה שתסתכם שנת 2016 לעומת שנת 2015

להערכתך, מהם הגורמים העיקריים אשר השפיעו על הפרמטרים הנסקרים? (לדוגמא: שינוי מחירי שכירות, מסים, שינוי בהרגלי קניה, וכו')

פרטים

Change the CAPTCHA code
למידע נוסף בתחום זה