סקר פעילות עסקים ביום הבחירות לכנסת

בעקבות הבחירות המתקרבות לכנסת, אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר עורך סקר לבחינת הפעילות העסקית במשק ביום הבחירות.

נודה לכם באם תוכלו להקדיש מעט מזמנכם למילוי הסקר.

*

על בסיס ימי הבחירות בעבר, בהשוואה ליום רגיל בשבוע כיצד משתנים הנתונים העסקיים הבאים ביום הבחירות:

למידע נוסף בתחום זה