הציבור הישראלי קבע! המדינה צריכה לממן את יום השבתון ולא העסקים

הרוב המוחלט של הציבור בישראל, 91%, סבור כי המדינה צריכה לממן את יום השבתון ולא העסקים ; 72% מהציבור ילך להצביע גם אם לא יהיה יום שבתון

 

לקראת הבחירות השלישיות, ערך איגוד לשכות המסחר בשיתוף עם חברת המחקר היישומי SQ סקר הנועד לבחון את עמדות הציבור בנוגע ליום השבתון וההשפעה שלו על נכונותם לצאת ולממש את זכות ההצבעה במערכת בחירות הבאה עלינו לטובה בפעם השלישית. הסקר נערך בסוף חודש ינואר 2020, בקרב מדגם ארצי של 506 משיבים, גברים ונשים בני 18+, המהווים מדגם ארצי ומייצג של אוכלוסייה זו במגזר היהודי והערבי במדינת ישראל.

 

לדברי עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר, "תוצאות הסקר מוכיחות כי החקיקה על פיה מוענק יום חופש לכל עובד, ללא כל הבחנה, היא חקיקה כושלת ויש לתקנה ובדחיפות. יום החופשה מוענק על חשבון המעסיק למטרת מימוש זכות דמוקרטית, ומי שאינו מצביע אין סיבה שייטול יום חופש על חשבון המעסיק. הקלות שבה מעמיסים עול נוסף על המגזר העסקי חייבת להיפסק."

 

לין: "חברי הכנסת ושרי הממשלה צריכים להפנים כי כל המדינה ומוסדותיה נשענים על גב המגזר העסקי. המגזר העסקי לא יכול להמשיך להיות הפרד של המגזר הציבורי או של כל שאיפה לחקיקה נאורה, שבפועל מולידה עיוותים. יש להעניק חצי יום חופש בלבד ורק לאלה שיש להם זכות הצבעה ואשר הצביעו בפועל. מעבר לזה, המתירנות המופרזת בהענקת ימי חופשה אינה במקומה."

 

עיקרי ממצאי הסקר

 

הרוב המוחלט של הציבור בישראל, 91%, סבור כי המדינה צריכה לממן את יום השבתון ולא העסקים.   

 

 

72% מהציבור טוען כי ילך להצביע גם אם לא יהיה יום שבתון. 17% מצהירים כי ילכו להצביע רק אם יהיה שבתון

 

 

47% מהאוכלוסייה סבורים כי נכון שיום השבתון יוענק רק על מי שמצביע. 37% סבורים כי יום השבתון צריך להיות מוחל על כולם וכ – 16% סבורים כי כלל לא צריך יום שבתון

 

 

הציבור נשאל לגבי אפשרות שביום הבחירות השבתון יינתן למספר שעות בלבד ולא ליום שלם

 

 

  •  כ-60% לא יושפעו כי גם כך מתכוונים ללכת להצביע.
  •  19% טוענים כי אופציה זו תעודד אותם ללכת להצביע.
  •  19% אחרים טוענים כי יעכב אותם מללכת להצביע.

 

שי חיון, מנכ"ל SQ , מצביע על נתון מעניין שעולה מן המחקר ומציין כי "ליום השבתון יכולה להיות השפעה על תוצאות הבחירות. בקרב האוכלוסייה החילונית 81% מצהירים כי ילכו להצביע גם אם לא יוחל יום שבתון במשק, אחוז גבוה ביחס לנתון בכלל האוכלוסייה – 72%. לעומתם רק 69% מהציבור המסורתי מצהירים כי יממשו את זכות ההצבעה גם ללא שבתון ו 19% מקרבם טוענים כי יצביעו רק אם יהיה שבתון".

 

חיון מוסיף כי "עוד נתון שעולה מן המחקר מצביע על כך שככל שעולה הגיל כך רווחת העמדה לפיה אין צורך להעניק יום שבתון לכולם אלא רק למי שמצביע. בקרב בני 55+ 28% סבורים שצריך יום שבתון גורף לכולם ו 54% סבורים כי יש להעניקו רק למי שמצביע. לעומת הצעירים, בני 18-34, שמתוכם 41% מצדדים ביום שבתון לכולם ו 47% רק למי שמצביע."

 

הבדלים בעמדות הציבור לגבי יום שבתון בניתוח לפי אזור מגורים: תושבי השרון (15%), ירושלים (22%) והדרום (23%) מצדדים פחות בהחלת יום שבתון לכולם, לעומת 37% בכלל האוכלוסייה. תושבי אזורים אלו מצדדים יותר ביום שבתון למי שמצביע בלבד.

 

בניתוח לפי מגדר עולה כי קיים הבדל בין נשים לגברים בתפיסת נחיצותו של יום השבתון. נשים סבורות יותר מגברים שצריך להעניק יום שבתון לכולם - 43% מהנשים סבורות כך לעומת 31% מהגברים. גברים סבורים יותר מנשים שצריך להעניק יום שבתון רק למי שמצביע - 55% מהגברים לעומת 40% מהנשים. 78% מהגברים מצהירים כי יצביעו גם אם לא יהיה יום שבתון לעומת 69% בקרב הנשים.

 

מצ"ב הדו"ח בקובץ PDF

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה