תכנית סיוע לקליטת עובדים חדשים

מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה יוצא בהקצאה תחרותית של 50 מיליון ₪ לעסקים בישראל הפועלים בענף התעשייה או ענף השירותים ומבקשים להקים, להעתיק או להרחיב עסק באזורי עדיפות לאומית, ירושלים, שדרות, יישובי עוטף עזה ויישובי הדרום, ו/או להעסיק עובדים מאוכלוסיות ששיעור התעסוקה שלהן נמוך.

 מסלולי הסיוע אלה הבאים:

  • מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים באזורי הסיוע (מסלול א')
  • מסלול סיוע לקליטת עובדים נוספים ביישובי עוטף עזה (מסלול ב')
  • מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך (מסלול ג')
  • מסלול אוכלוסיות ששיעור השתתפותן בתעסוקה נמוך ביישובי עוטף עזה ויישובי הדרום (מסלול ד')

 

הסיוע הניתן הוא השתתפות בעלות שכר העובד עד לתקרה של 16,000 ₪ בשיעורים הקבועים במסלולים לתקופה שלא תפחת מ-30 חודשים.

מבקש הסיוע מתחייב לשלם את השכר המינימאלי, להעסיק את מספר העובדים המינימאלי, בתמהיל ובאזור המגורים הקבוע במסלול המבוקש.

 

מועד ההגשה האחרון: עד ליום 20/09/2016

 לפרטים נוספים - לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה