משרדי הממשלה בתוכנית חדשה למימון התייעלות אנרגטית, הפחתת פליטות גזי חממה

משרד האנרגיה, המשרד להגנת הסביבה, משרד הכלכלה והתעשייה, ומשרד האוצר יוצאים בתוכנית חדשה בהיקף של 98 מיליון שקל לסבסוד השקעות בייעול ובהפחתת הצריכה וההוצאות על אנרגיה וחומרי גלם של מפעלים ועסקים, וכן הצללת מרחבים עירוניים באמצעות קירוי וייצור חשמל סולארי נקי.

במסגרת המסלול ניתן להגיש פרויקטים :

 • במסלול א- ביצוע פרויקטים בתחום הפחתת פליטות והתייעלות אנרגטית, החלפת גופי תאורה, הפחתה עקיפה של פליטות גזי חממה באמצעות חיסכון בחומרי גלם או במשאבים ועוד.
 • במסלול ב- ביצוע פרויקטים בתחום צמצום תופעת אי החום העירוני וייצור אנרגיה מתחדשת כגון: הקמת מתקן קירוי סולרי בשטח ציבורי הנמצא במרחב עירוני מבונה לרבות שבילי אופניים, מתחמי פנאי, מגרשי ספורט, שילוב מתקן אגירת אנרגיה במתקן קירוי סולרי באופן שיאפשר ניצול של האנרגיה המיוצרת מחוץ לשעות הייצור הסולרי.

יכולים להגיש בקשה:

במסלול א' - יזם או יזם אסקו:

 • יזםתאגיד או עוסק מורשה שעיסוקו העיקרי הוא אחד מענפי הכלכלה כמצוין בהוראה
 • יזם אסקו:  תאגיד המספק שירותי אנרגיה לתאגיד אחר ורשום במאגר המידע: "מאגר חברות התייעלות באנרגיה ואסקו " באתר משרד האנרגיה המבצע את הפרוייקט עבור יזם.
 • לא זכאים- תאגיד סטטוטורי, גוף מתוקצב חברה ממשלתית  לרבות רשויות מקומיות וחברות עירוניות. 

במסלול ב':

 • יזם - תאגיד או עוסק מורשה שעיסוקו העיקרי הוא אחד מענפי הכלכלה כמצוין בהוראה
 • קבלן משנה אשר מבצע את הפרוייקט עבור יזם
 • רשויות מקומיות
 • חברות עירונית
 • לא זכאים - תאגיד סטטוטורי, גוף מתוקצב בהתאם לחוק יסודות התקציב, או חברה ממשלתית.  זאת למעט רשויות מקומיות וחברות עירוניות

שימו לב כי על מגישי הבקשה להתחייב, בין היתר, לתנאים הבאים:

 • במסלול א' היקף מחזור המכירות לא עולה על 800 מיליון ₪.
 • היקף ההשקעה לפחות 100,000 ₪.
 • היחס בין גובה הסיוע המבוקש לכמות גזי החממה הצפויה להיות מופחתת בהתאם לפרויקט תקופת ההפחתה אינו עולה על 140 ₪ לטון.
 • מבקש הסיוע אינו בבעלות ממשלתית, מלאה או חלקית.

מה כולל הסיוע

שיעור הסיוע בבקשות בהיקף השקעה של עד 1,200,000 ₪ - הינו 25% מסך ההשקעות המזכות, שיעור הסיוע בגין כל תוספת השקעה של 1 ₪ נוסף מעל  1,200,000 ₪ לעיל הינו 20% מסך ההשקעות המזכות ולא יותר מתקרת הסיוע.

תקרת הסיוע - במסגרת המקצה לא יינתן סיוע מצטבר בכל הבקשות מעל ל- 3,500,000 ₪.

איך מגישים בקשה

 • להגשת בקשה להשתתפות, מלאו והגישו "טופס מילוי פרטים" מקוון.
 • טרם הגשת הבקשה יש לעיין בתנאי המסלול המופיעים בהוראת מנכ"ל 4.41 מיום 11/09/22, בנוהל ובנספחים הנלווים לה.
 • עם קבלת הפנייה, תקבלו מייל חוזר עם שם משתמש וסיסמא על מנת להתחבר למערכת לצורך הגשת הבקשה לסיוע.

המקצה ייסגר להגשת בקשות בתאריך 08.11.22 בשעה 14:00

יש לכם שאלה?

ניתן להגיש שאלות בנוגע להוראה ונהליה עד תאריך 29.09.22 עד השעה 13:00

את השאלות אפשר להגיש באמצעות פנייה לדוא"ל: Greentreatment@economy.gov.il

פרסום התשובות

התשובות לשאלות יפורסמו במרוכז בדף הוראת מנכ"ל 4.41, החל מיום 25.10.22.

שימו לב כי התשובות לשאלות ההבהרה מהוות חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי ובכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו להוראת המנכ"ל 4.41 ונספחיה – יגבר נוסח הוראת המנכ"ל ונספחיה.

המשך הטיפול בבקשה

לחצו כאן לצפייה בתרשים זרימה המפרט את כל שלבי הטיפול בבקשה שלב אחרי שלב

 • להבהרות ולבירורים, ניתן לפנות בטלפון: 03-9778794.
 • לשיחה עם נציג, אפשר לפנות אלינו גם בווטסאפ שמספרו: 055-9727071 או בצ'אט כאן
 • לתמיכה טכנית, בעת מילוי הבקשה, ניתן לפנות בטלפון: 03-9778065.

 

להגשת בקשה לחץ כאן

ניתן לפנות לאגף כלכלה במייל:  liran@chamber.org.il או בטלפון: 03-5631016

לבדיקת זכאות למענק של עד 25% בהפחתת פליטת גזי חממה לחץ כאן

למידע נוסף בתחום זה