קבלת סיוע לקליטת עובדים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב

הרשות להשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה מעניקה סיוע בהיקף 10 מלש"ח להעסקת עובדים חדשים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב, במסגרת הוראת מנכ"ל 4.64.

הסיוע יינתן עבור העסקת עובדים מהאוכלוסייה הבדואית בנגב, שתאריך קליטתם בעבודה החל מיום 01.05.2022 והלאה.

מי יכול להגיש בקשה לקבלת סיוע?

 • תאגידים או עוסקים מורשים, למעט קבלני כוח אדם.
 • חברות ממשלתיות בשוק התחרותי, שאינן מתוקצבות או מקבלות סבסוד ממוסד ממשלתי.
 • תאגידים ללא כוונת רווח.

על מגיש הבקשה להתחייב לתנאים הבאים:

 • העסקת 3 עובדים לכל הפחות.
 • היקף משרה לכל עובד כ - 50% או יותר.
 • שכר כל עובד לא יפחת מהסכומים הבאים (בחישוב שכר ברוטו בנוסף עלויות מעביד וזכויות סוציאליות):

          לנשים – גובה שכר ברוטו של 5,300 שקלים (עלות שכר של 6,150).

          לגברים – גובה שכר ברוטו של 7,000 שקלים (עלות שכר של 8,100).

מה כולל הסיוע?:

 • הסיוע כולל השתתפות בשכר העובדים ויינתן לתקופה של 24 חודשים ועד לתקרת שכר חודשית של 16,000 שקלים.
 • עבור השנה הראשונה (12 החודשים הראשונים) – יינתן סיוע בסך 30% מעלות שכר העובדים.
 • עבור השנה השנייה (מהחודש ה – 13 ועד לתום החודש ה- 24) – יינתן סיוע בסך 20% מעלות שכר העובדים.

מתן תעדוף להעסקת נשים:

מעסיקים ומעסיקות שייקלטו לפחות 90% נשים, מכלל העובדים החדשים, יהיו זכאים אף לשיעור השתתפות גבוה יותר, לפי החלוקה הבאה:

 • בשנה הראשונה – סיוע בסך 35% מעלות שכר העובדים.
 • בשנה השנייה – סיוע בסך 25% מעלות שכר העובדים.

תשלום על השירות:

השירות כרוך בתשלום אגרה בסך 500 שקלים. שימו לב! לא תטופלנה בקשות שלא שולמו בעדן דמי טיפול. דמי הטיפול לא יוחזרו למגישי הבקשה גם אם הבקשה נפסלה או נדחתה על ידי הוועדה.

לפרטים נוספים ולהגשת בקשה – לחצו כאן.

תאריך אחרון להגשה – 14.7.2022

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף כלכלה בטלפון: 03-5631010 או בדוא"ל: Israelam@chamber.org.il  liran@chamber.org.il 

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code