בדיקת זכאות למענקי סיוע ואפשרות להשבת מענקים ששולמו ביתר

עדכון ליום 12.1.23 - הקלות לעסקים החייבים בהחזרת מענקי קורונה וארכה להגשת השגות על החוב ופריסה לתשלומים

רשות המסים תאפשר לעוסקים ונישומים שקיבלו מענקי קורונה ביתר, הנדרשים להחזיר את המענקים וטרם הסדירו את התשלום, להגיש השגות מנומקות על החיוב עד ל-28 בפברואר 2023. זאת, בעקבות פניות של עוסקים ונישומים שטוענים כי החיוב שבוצע על ידם כחלק מהמהלך הוולונטרי נעשה בטעות, והם רוצים להשיג עליו, אך המועד להגשת השגה עבר.

בנוסף, רשות המסים תאפשר לאוכלוסייה זו להסדיר את החוב בפריסה ל-12 תשלומים ללא ריבית. במקרים בהם נדרשת פריסה ארוכה יותר כתוצאה מקשיים כלכליים או נסיבות מיוחדות של המבקש, ניתן יהיה לפנות למשרד השומה בו מתנהל התיק ולבקש פריסה ארוכה יותר שתיבחן באופן פרטני.

השגות ניתן להגיש באזור האישי – כאן.

לצורך הסדרת פריסת התשלומים, ניתן לפנות למשרד השומה בו מתנהל התיק או להגיש את הבקשה לפריסה באמצעים מקוונים במערכת פניות הלקוחות באינטרנט.

על מנת לאפשר לעוסקים לבצע פריסת תשלומים ו/או להגיש השגות על הדרישה להחזרת מענקים, רשות המסים תקפיא את העיקולים שהוטלו על עוסקים ונישומים לתקופה קצובה של חודשיים (עד ה 11/3/2023).

__________

השירות מיועד לציבור העוסקים ובעלי השליטה שקיבלו מענקי סיוע כלכלי עקב נגיף הקורונה.

השירות מאפשר את החלופות הבאות:

1. לאפשר למקבלי מענקי הסיוע בשל נגיף הקורונה (מענק סוציאלי לעצמאים ובעלי שליטה) ומענק הוצאות לעסק קטן, לקבל חיווי על מענקים ששולמו להם על פי דיווחיהם לרשות המסים – לכל סוג מענק ותקופת זכאות בנפרד.

2. לאפשר למקבלי המענקים להסביר את הפערים בין שיעור הירידה הרשום ברשות המסים, על פי דיווחיהם, לבין שיעור הירידה שהוצהר על ידם בעת הגשת הבקשה למענק ובמקביל, לאפשר להם לחזור ולבטל את ההסבר ולבצע תהליך של השבת המענקים ששולמו ביתר.

ניתן לציין נימוק לאי השבה לגבי כל מענק בנפרד, במקרים בהם קיימת סיבה המצדיקה את אי השבת המענקים למרות שנתוני המחזורים מעידים על אי זכאות בשל אי ירידה במחזורים, בשיעור הנדרש בחוק.

ההנמקה תהיה רק בהתקיים אחת העילות הבאות בלבד:

 • שירות במילואים בתקופת הבסיס בשנת 2019.
 • שהייה בחופשת לידה/שמירת הריון בתקופת הבסיס בשנת 2019.
 • דווחה עסקה הונית בתקופת הזכאות הרלבנטית, אשר הפחתתה מהמחזור המדווח למע"מ לתקופת הזכאות הספציפית, מביאה לכך, שהירידה במחזור העסקאות הינה בשיעור הנדרש.

3. לאפשר השבת כספי מענקים שלא היו זכאים להם.

אופן קבלת השירות:

 • הכניסה לשירות מחייבת ביצוע תהליך רישום וזיהוי מקוון ומענה לשאלות זיהוי.
 • ביישום יוצגו כל המענקים ששולמו על פי ההצהרה שמולאה בעת הגשת הבקשה לקבלת המענקים, בהתאם לתקופות הזכאות וסוג המענק: מענק הוצאות או מענק סוציאלי (מענקי סיוע שקיבל בן/ת הזוג יוצגו בנפרד).
 • בקשה להשבת המענק שסומן - התשלום יכלול את מרכיב ההצמדה העדכני, ניתן לבצעו באמצעות אמצעי התשלום המקובלים (כרטיס אשראי, העברה בנקאית דרך אתר הבנק, הפקת שובר ברקוד לתשלום).
 • יש לבחור ולסמן את המענקים אותם מעוניינים להשיב.
 • סימון המענק ולחיצה על אישור – תייצר חיוב בגובה המענק במלואו.

ניתן לשלם את כל סכום החיוב בסכום אחד או במספר תשלומים, על פי חלופות הבאות:

 • השבת המענק בסכום אחד באשראי או שובר ברקוד – מצב החשבון ביישום יעודכן בהתאם לאחר קליטת סכום התשלום.
 • השבת המענק במספר תשלומים תוך 90 יום ממועד יצירת החיוב, על ידי כניסה חוזרת ונשנית ליישום וביצוע תשלום בסכום שיירשם ביישום והשלמת המהלך להשבת המענק במלואו בתקופה זו כלומר, תוך 90 יום.
 • פריסת תשלומים במשרד השומה בו מתנהל התיק שתבוצע עד 31.03.2022 – ניתן לפרוס את מלוא הסכום להחזר המענקים בתשלומים חודשיים שווים שפריסתם תסתיים לא יאוחר מיום 31.12.2022.
 • אם סך החוב שבגינו מבוקשת הפריסה עולה על 15,000 ש"ח ניתן לפרוס את התשלומים להחזרת המענקים עד לתאריך 31.06.2023 ולא עד 31.12.2022.


לגבי כל מענק, יצוין הסכום הכולל ששולם בגינו, בהתאם לתשלומים שהתקבלו אם שולמו מספר תשלומים על חשבון החזר המענק. ההצמדה בגין השבת כל מענק תחושב ממועד התשלום האחרון ששולם על חשבון המענק הנדון ועד ליום ההשבה בפועל.

דוגמה:
בגין המענק הסוציאלי לתקופת הזכאות מאי יוני 2020 שולם ביום 25.8.2020 סך 7,000 ₪.
ביום 1.10.20 עודכן סכום המענק ושולם הפרש בסכום נוסף בסך 1,200 ₪.
במקרה זה, ההצמדה תחושב מיום התשלום האחרון בגין מענק זה כלומר, מיום 1.10.20 ועד ליום התשלום.

לבדיקת זכאות וכניסה למערכת – לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code