מענקים לעצמאים

לחצו על הקרטריונים הרלוונטים לבדיקת זכאות.

קרטריונים לירידה במחזור
תנאי זכאות
תקופת זכאות
מועדי הגשת בקשות
גובה המענק
מקדמות
הגשת בקשה

________________________________

 

קרטריונים לירידה במחזור

 • העסק חווה ירידה של 40% לפחות במחזור הפעילות ב"תקופת הזכאות" ביחס לחודשים הללו בשנת 2019, והוגשו דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות אלו.
 • עסק שהחל לפעול לאחר ה-1.3.2019 ההשוואה תיעשה למחזור הפעילות החודשי הממוצע מיום תחילת הפעילות עד 29.2.20. הממוצע יוכפל ב-2 חודשים.

 

תנאי זכאות

 • ניהלו עסק במשך חצי שנה לפחות, מיום 31.10.2019
 • סה"כ ההכנסה החייבת מכל המקורות בשנה הרלוונטית (2018 או 2019):  לא עלתה על 651,600 ₪.
 • הכנסה חייבת חודשית ממוצעת מעסק בשנה הרלוונטית (2018 או 2019):

 - עולה על 714 ₪ לחודש.

 - בסכום של 40,000 ₪ ועד 54,300 ₪ - תקטין את המענק עד לסך של 6,000 ₪ לחודשיים.

 - בסכום של מעל 54,300 ₪ תשלול את הזכאות למענק.

 • הגישו דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 או 2019 למי שפתח את העסק בשנת 2019.
 • הגישו דו"ח גם לשנת המס 2019, הזכאות למענק תחושב לפי הסכום הגבוה יותר מבין שתי השנים.
 • ניהלו פנקסי חשבונות קבילים לשנה הנבחנת.
 • בשנת 2019 מלאו למבקשים 20 שנים לפחות.

 

תקופת זכאות
ישנן שבע תקופות זכאות, בנות חודשיים, החל מ-1.5.2020 ועד 30.6.2021:

חודשים תאריכים
מאי - יוני 2020 1.5.2020 עד 30.6.2020
יולי - אוגוסט 2020 1.7.2020 עד 31.8.2020
ספטמבר - אוקטובר 2020 1.9.2020 עד 31.10.2020
נובמבר - דצמבר 2020 1.11.2020 עד 31.12.2020
ינואר - פברואר 2021 1.1.2021 עד 28.2.2021
מרץ - אפריל 2021 1.3.2021 עד 30.4.2021
מאי-יוני 2021 1.5.2021 עד 30.6.2021

 

מועדי הגשת בקשות

מועדי הגשה תאריך פתיחת/סגירת
המערכת להגשת בקשות
מאי - יוני 2020

25.8.2020 עד ליום 25.11.2020

יולי - אוגוסט 2020

10.09.2020 עד 15.12.2020

ספטמבר - אוקטובר 2020   1.11.2020 עד 15.2.2021
נובמבר - דצמבר 2020 15.01.2021 עד 15.04.2021 (למשך 90 יום)

 

 

גובה המענק

 • על פי חוק הסיוע המענק החודשי הוא עד 7,500 ₪ לחודש.
 • המענק ישולם כמענק דו חודשי ולא יעלה על סך 15,000 ₪ לכל תקופת זכאות.

 

מקדמות

 • מסכום המענק שישולם עבור תקופת הזכאות הראשונה, לחודשים מאי יוני 2020, יקוזז סכום המקדמה ששולם כמענק מיידי בחודש יולי 2020.
 • בכל מקרה, אם סכום המקדמה גבוה מסכום המענק או שאין זכאות למענק לתקופת זכאות זו - אין חובה להשיב את ההפרש (או את כל המענק במקרה של אי זכאות).

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף כלכלה בטל': 03-5631006, או דרך המייל לכתובת: Israelam@chamber.org.il ,liran@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code