מענקים לבעלי שליטה

עדכון ליום 25.8.21: הקדמת תשלום מענק עבודה לשנת 2020

התשלום השני של מענק עבודה עבור שנת 2020, בסכום כולל של כ-250 מיליון ₪, יוקדם ויועבר לחשבונות הבנק של הזכאים ב-1.9.21, כחודש וחצי לפני המועד הקבוע בחוק, כדי לאפשר ל-195 אלף זכאים, שכירים ועצמאים, להיעזר בכספי המענק לקראת חגי תשרי. התשלום כולל את יתרת "התוספת למענק" לזכאים.


בשל הקורונה נקבעה תוספת למענק עבודה 2020, עבור תקופת הזכאות אפריל עד דצמבר 2020, בגובה של 62% ולא פחות מ-990 ₪, ובשנה החולפת שולמה מקדמה על חשבון התוספת למענק וכעת משולמת יתרת התוספת. סכום המענק המקסימלי לשנת 2020 עומד על 8,640 ₪ והמענק הממוצע יעמוד על כ- 4,400 ₪.

לפרטים נוספים – לחצו כאן

________________________

שימו לב! נפתחה האפשרות להגיש את הבקשה למענק לתקופה האחרונה (מאי-יוני 2021) במסגרת "רשת ביטחון כלכלית". 

רשות המיסים מודיעה על ארכה נוספת, עד ה- 31.12.2021, לתקופה במהלכה תאפשר למי שביקשו וקיבלו מענקי סיוע לתקופת הקורונה ולא עמדו בתנאים שנקבעו בחוק, לבצע הסדר מיוחד של פריסת תשלומים ללא ריבית להחזרת המענקים, כשהתשלום האחרון יתקבל לא יאוחר מיום 31.12.2022.


ניתן לשלם את כל סכום החיוב בסכום אחד או במספר תשלומים, על פי חלופות הבאות:

 • השבת המענק בסכום אחד באשראי או שובר ברקוד – מצב החשבון ביישום יעודכן בהתאם לאחר קליטת סכום התשלום.
 • השבת המענק במספר תשלומים תוך 90 יום ממועד יצירת החיוב, על ידי כניסה חוזרת ליישום.
 • פריסת תשלומים במשרד השומה בו מתנהל התיק שתבוצע כאמור עד ה-30 באוקטובר במסגרתה ניתן לפרוס את מלוא הסכום המענקים המושבים בתשלומים חודשיים שווים שפריסתם תסתיים לא יאוחר מיום 31.12.22.

לפרטים נוספים - לחצו כאן

________________________________

מענקי הסיוע לעצמאים ושכירים בעלי שליטה (מענק סוציאלי), עבור התקופות שבין ינואר עד יוני 2021, יחושבו לפי ההכנסה החייבת הגבוהה יותר בשנים 2018 או 2019 (לא עוד השוואה רק ל-2019). עדכונים בסעיף תנאי הזכאות.

לחצו על הקריטריונים הרלוונטים לבדיקת זכאות.

קריטריונים לירידה במחזור
תנאי זכאות
תקופת זכאות
מועדי הגשת בקשות
גובה המענק
מקדמות
הגשת בקשה

______________________

 

קרטריונים לירידה במחזור

 • העסק חווה ירידה של 40% לפחות במחזור הפעילות ב"תקופת הזכאות" ביחס לחודשים הללו בשנת 2019, והוגשו דוחות תקופתיים למע"מ לתקופות אלו.
 • עבור עסק שהחל לפעול לאחר ה-1.3.2019 ההשוואה תיעשה למחזור הפעילות החודשי הממוצע מיום תחילת הפעילות עד 29.2.20. הממוצע יוכפל ב-2 חודשים.

תנאי זכאות

 • שכירים בעלי שליטה בחברת מעטים פעילה.
 • החברה שילמה להם משכורת חצי שנה לפחות, מיום 31.10.2019
 • אינם זכאים לדמי אבטלה מביטוח לאומי, בשל הכנסתם זו.
 • סך ההכנסה החייבת מכל המקורות בשנה הרלוונטית (2018 או 2019), לא עלתה על 651,600 ₪.
 • הסכום המחושב הוא ההכנסה מכל המקורות יחד עם חלקם היחסי בהכנסות חברה, בהתאם לאחוז זכאותם לרווחים מהחברה.
 • ההכנסה החודשית הממוצעת ממשכורות מהחברות בהן הם בעלי שליטה בשנה הרלוונטית (2018 או 2019):

- עולה על 714 ₪ לחודש 
- בסכום של 40,000 ₪ ועד 54,300 ₪ תקטין את המענק עד לסך של 6,000 ₪ לחודשיים.
- בסכום של מעל 54,300 ₪ תשלול את הזכאות למענק.

 • בשנת 2019 מלאו למבקשים 20 שנים לפחות. 
 • הגישו דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 או 2019 למי שפתח את העסק בשנת 2019. אם הוגשו הדוחות לשנת 2018 ולשנת 2019 - מערכת המענקים של רשות המסים תערוך השוואה לשנים 2018 ו-2019 ותיתן השלמה למענק הגבוה יותר באופן אוטומטי.
 • אם הוגש הדוח לשנת 2018 בלבד - האפשרות להגשת המענק תיפתח בעת השלמת המערכת וחישוב סכום המענק יהיה עפ"י הגבוה מבין שנת 2018 או 2019.
 • מי שהגישו דוח גם לשנת המס 2019, הזכאות למענק תחושב לפי הסכום הגבוה יותר מבין שתי השנים. אם הוגש הדוח לשנת 2018 בלבד - האפשרות להגשת המענק תיפתח בעת השלמת המערכת וחישוב סכום המענק יהיה עפ"י הגבוה מבין שנת 2018 או 2019.
 • ניהלו פנקסי חשבונות קבילים לשנה הנבחנת.

עדכון המערכת צפוי להסתיים לא יאוחר מיום 18 באפריל 2021 - רשות המסים תודיע לכלל ציבור העסקים בעת השלמת המהלך.


תקופת זכאות

ישנן שבע תקופות זכאות, בנות חודשיים, החל מ-1.5.2020 ועד 30.6.2021:

חודשים תאריכים
מאי - יוני 2020 1.5.2020 עד 30.6.2020
יולי - אוגוסט 2020 1.7.2020 עד 31.8.2020
ספטמבר - אוקטובר 2020 1.9.2020 עד 31.10.2020
נובמבר - דצמבר 2020 1.11.2020 עד 31.12.2020
ינואר - פברואר 2021 1.1.2021 עד 28.2.2021
מרץ - אפריל 2021 1.3.2021 עד 30.4.2021
מאי-יוני 2021 1.5.2021 עד 30.6.2021

 

מועדי הגשת בקשות

מועדי הגשה תאריך פתיחת/סגירת
המערכת להגשת בקשות
מאי - יוני 2020

25.8.2020 עד 25.11.2020

יולי - אוגוסט 2020

10.09.2020 עד 15.12.2020

ספטמבר - אוקטובר 2020

1.11.2020 עד 17.2.2021

נובמבר - דצמבר 2020

7.01.2021 עד 15.04.2021 (למשך 90 יום)

ינואר – פברואר 2021

15.3.2021 עד 15.7.2021

 

גובה המענק

 • על פי חוק הסיוע המענק החודשי הוא עד 7,500 ₪ לחודש.
 • המענק ישולם כמענק דו חודשי ולא יעלה על סך 15,000 ₪ לכל תקופת זכאות.

 

מקדמות

 • מסכום המענק שישולם עבור תקופת הזכאות הראשונה, לחודשים מאי יוני 2020, יקוזז סכום המקדמה ששולם כמענק מיידי בחודש יולי 2020.
  אם סכום המקדמה גבוה מסכום המענק או שאין זכאות למענק לתקופת זכאות זו - אין חובה להשיב את ההפרש (או את כל המענק במקרה של אי זכאות).

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף כלכלה בטל': 03-5631006, או דרך המייל לכתובת: Israelam@chamber.org.il ,liran@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code