מענקים לחברות

 1. בחרו את העמודה עם מחזור המכירות התואם את העסק שלכם.
 2. לחצו על הקריטריונים בעמודה הרלוונטית לבדיקת זכאות. 

 

לחישוב גובה המענק - לחצו על הקישור לסימולטור

__________________________________

 

מענק החזר הוצאות קבועות לעסק קטן עם מחזור של עד 300 אלף ש"ח בשנת 2019

עצמאים יחידים (לא כולל חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים) שמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 גבוה מ- 1,500 ₪ ונמוך מ- 25,000 ₪ (18,000 ש"ח - 300,000 ש"ח מחזור שנתי) עשויים להיות זכאים למענק הוצאות בשל פגיעה בפעילות העסקית כתוצאה מהתפשטות נגיף קורונה.

 

תנאי זכאות

 1. חלה ירידה של 40% לפחות במחזור הפעילות העסקית בחודשי הזכאות שנקבעו בחוק (*), בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.
 2. הוגשו דוחות תקופתיים למע"מ לגבי חודשים אלו בשנת 2019 ובשנת 2020.
 3. העוסקים ניהלו בשנת המס 2019, פנקסי חשבונות קבילים על פי החוק, והפנקסים לא נפסלו על ידי מנהל מע"מ או פקיד השומה.

 

תקופת זכאות

ישנן שבע תקופות זכאות, בנות חודשיים, החל מ-1.5.2020 ועד 30.6.2021

חודשים תקופת זכאות
מאי - יוני 2020

1.5.2020 עד 30.6.2020 (*)

יולי - אוגוסט 2020 1.7.2020 עד 31.8.2020
ספטמבר - אוקטובר 2020

1.9.2020 עד 31.10.2020 (*)

נובמבר - דצמבר 2020 1.11.2020 עד 31.12.2020 (*)
ינואר - פברואר 2021 1.1.2021 עד 28.2.2021
מרץ - אפריל 2021 1.3.2021 עד 30.4.2021
מאי - יוני 2021 1.5.2021 עד 30.6.2021

(*) לגבי תקופות הזכאות מאי-יוני 2020 וספטמבר-אוקטובר 2020, ונובמבר דצמבר 2020, נדרשת ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות העסקית בתקופות אלו, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.

 

 

גובה מענק מקסימלי

 

מחזור עסקאות שנתי גובה מענק
עד 100,000 ₪ מענק 3,000 ₪
מעל 100,000 ₪ עד 200,000 ₪ מענק 4,000 ₪
מעל 200,000 ₪ עד 300,000 ₪ מענק 6,000 ₪

 

מועדי הגשת הבקשות

חודשים מועדי הגשה
מאי - יוני 2020 12.8.2020 עד 15.11.2020
יולי - אוגוסט 2020 14.9.2020 עד 15.12.2020
ספטמבר-אוקטובר 2020 5.11.2020 עד 15.2.2021
נובמבר - דצמבר 2020 15.01.2021 עד 15.04.2021 (למשך 90 יום)
לגבי תקופות הזכאות הבאות תתאפשר הגשת תביעה החל מ-15 בחודש העוקב לתום תקופת הזכאות הרלוונטית למשך 90 יום

 

מקדמות
ניתן להגיש בקשה למקדמה על חשבון מענק ספטמבר- אוקטובר 2020 החל מ- 4.10.2020 ועד 5.11.2020, המקדמה הינה בגובה של 50% מסכום המענק.
גובה המקדמה יתבסס על היקף הנזק של העסק בפעימות קודמות (בחודשים מרץ- אפריל 2020 ולמי שלא היה זכאי, יחושב לפי מאי – יוני 2020).

 

__________________________________

 

מענק סיוע לעסקים שמחזור עסקיהם מעל 300 אלף ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח

בעלי עסקים שמחזור פעילותם נפגע בשל התפשטות נגיף הקורונה, יכולים להגיש תביעה למענק ייחודי, שמטרתו לסייע בהוצאות הקבועות של העסק שלא נחסכו, על אף הירידה בהיקף הפעילות של העסק, לדוגמה: שכירות, הוצאות מימון (כמו הלוואות, ריביות).

תנאי זכאות

(1.) מחזור פעילות של העסקים ב-2019 הזכאים לסיוע:

סוג חברה קרטריונים
חברה או שותפות מחזור עסקאות לשנת המס 2019 עולה על 18,000 ₪ ועד 400 מיליון ₪
עוסקים עצמאיים מחזור עסקאות לשנת המס 2019 עולה על 300,000 ₪ ועד 400 מיליון ₪

 

(2.) פגיעה במחזור עסקאות בחודשי המענק ביחס לחודשים מקבילים בשנת 2019 - על פי מחזור עסקאות בשנת 2019:

טווח סכומים אחוזי פגיעה
בין 18,000 ₪ - עד 100 מיליון ₪ הפגיעה עולה על 40%
בין 100 מיליון ₪ - עד 200 מיליון ₪  הפגיעה עולה על 60% 
בין 200 מיליון ₪ - עד 400 מיליון ₪ הפגיעה עולה על 80%


(3.) הפגיעה במחזור העסקאות בחודשי המענק ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019 היא אך ורק כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה.
(4.) הוגשו כל הדוחות התקופתיים למע"מ לתקופות הדיווח הנדרשים לצורך חישוב המענק.
(5.) לגבי עוסקים החייבים בניהול פנקסים - הפנקסים נוהלו והם קבילים.

 

תקופת זכאות

ישנן שבע תקופות זכאות, בנות חודשיים, החל מ-1.5.2020 ועד 30.6.2021:

חודשים תקופת זכאות
מאי - יוני 2020

1.5.2020 עד 30.6.2020

יולי - אוגוסט 2020 1.7.2020 עד 31.8.2020
ספטמבר - אוקטובר 2020

1.9.2020 עד 31.10.2020 (*)

נובמבר - דצמבר 2020 1.11.2020 עד 31.12.2020 (**)
ינואר - פברואר 2021 1.1.2021 עד 28.2.2021
מרץ - אפריל 2021 1.3.2021 עד 30.4.2021
מאי - יוני 2021 1.5.2021 עד 30.6.2021

(*) לגבי תקופת הזכאות ספטמבר-אוקטובר 2020 נדרשת ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות העסקית בתקופות אלו, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.

(**) לגבי תקופת הזכות של החודשים נובמבר-דצמבר 2020, עסקים בעלי מחזור של עד 100 מ' ₪, נדרשים להראות ירידה במחזור של לפחות 25%. עסקים בעלי מחזור של 100 עד 200 מ' ₪, נדרשים להראות ירידה במחזור של לפחות 40%, ועסקים בעלי מחזור של 200 עד 400 מ' ₪, נדרשים להראות ירידה של מעל 60% במחזור. 


גובה מענק מקסימלי

מחזור עסקאות לשנת 2019 של חברה או שותפות, וגובה הזכאות למענק עבור כל תקופת זכאות (חודשיים):
חישוב המענק מבוסס על השוואת מחזורי העסקאות הדו-חודשיים בין תקופת המענק לתקופה המקבילה לה בשנת 2019, שמוכפל במקדם השתתפות בהוצאות קבועות ובמקדם שיעור הירידה במחזור.

 • המענק המקסימלי - 500,000 ₪
 • המענק המינימלי - 6,000 ₪

 

מועדי הגשת הבקשות

חודשים מועדי הגשה
מאי - יוני 2020 12.8.2020 עד 15.11.2020
יולי - אוגוסט 2020 14.9.2020 עד 15.12.2020
ספטמבר - אוקטובר 2020  9.11.2020 עד 15.2.2021
נובמבר - דצמבר 2020 15.01.2021 עד 15.04.2021 (למשך 90 יום)
לגבי תקופות הזכאות הבאות תתאפשר הגשת תביעה החל מ-15 בחודש העוקב לתום תקופת הזכאות הרלוונטית למשך 90 יום

 

מקדמות
ניתן להגיש בקשה למקדמה עבור מענק ספטמבר – אוקטובר 2020 החל מ – 30.9.2020 ועד 31.10.2020. (עבור תקופת זכאות זו נדרשת ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות בהשוואה לחודשים המקבילים אשתקד).
גובה המקדמה יתבסס על היקף הנזק של העסק בפעימות קודמות (בחודשים מרץ- אפריל 2020 ולמי שלא היה זכאי, יחושב לפי מאי – יוני 2020).

 

__________________________________

 

מענק סיוע לעסקים חדשים שהוקמו

עצמאים יחידים שהחלו את פעילותם העסקית מ-1.1.2020 ועד 29.2.2020 יכולים להיות זכאים למענק, עבור כל תקופת זכאות.

זכאות למענק

 • עוסק פטור - 3,000 ₪
 • עוסק מורשה -4,000 ₪
 • חברה, שותפות, איחוד עוסקים - 4,000 ₪


תנאי זכאות

 • מחזור העסקאות שלהם בשנת 2020 הוא מ-18,000 ₪ ועד 100 מיליון ₪.
 • מחזור העסקאות שלהם בחודשים ינואר ופברואר 2020 גבוה מ-1,500 ₪.
 • מחזור העסקאות שלהם בתקופת הזכאות נמוך ממחזור העסקאות שלהם בינואר ופברואר 2020, בשל התפשטות נגיף הקורונה.
 • הגישו את הדוחות התקופתיים למע"מ עבור תקופת הזכאות ועבור החודשים ינואר ופברואר 2020.

 

תקופות זכאות

חודשים תקופת זכאות
מאי - יוני 2020

1.5.2020 עד 30.6.2020

יולי - אוגוסט 2020 1.7.2020 עד 31.8.2020
ספטמבר - אוקטובר 2020

1.9.2020 עד 31.10.2020

נובמבר - דצמבר 2020 1.11.2020 עד 31.12.2020
ינואר - פברואר 2021 1.1.2021 עד 28.2.2021
מרץ - אפריל 2021 1.3.2021 עד 30.4.2021
מאי - יוני 2021 1.5.2021 עד 30.6.2021

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף כלכלה בטל': 03-5631010, או דרך המייל לכתובת: Israelam@chamber.org.il ,liran@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code