מענקים לחברות

* עדכון ליום 17.10.21: ניתנת ארכה עד ה-31.10.21, להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות ומענק הוצאות לעסק קטן עבור החודשים מאי יוני 2021.

* החל מחודש ינואר 2021 יבוטל התנאי לפיו עסק שנפסל לו תיק ברשות המיסים בשנים 2018 ו-2019 לא יהיה זכאי למענקי הסיוע, גם אם הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק, וכי כל מקרה שכזה ייבדק לגופו. על מענקים אלו לא יוטלו עיקולים.

__________________________________________________ 

 1. בחרו את העמודה עם מחזור המכירות התואם את העסק שלכם.
 2. לחצו על הקריטריונים בעמודה הרלוונטית לבדיקת זכאות. 

 

לחישוב גובה המענק - לחצו על הקישור לסימולטור

__________________________________

 

מענק החזר הוצאות קבועות לעסק קטן עם מחזור של עד 300 אלף ש"ח בשנת 2019

עצמאים יחידים (לא כולל חברות, שותפים בשותפות או באיחוד עוסקים) שמחזור פעילותם הממוצע לחודש בשנת המס 2019 גבוה מ- 1,500 ₪ ונמוך מ- 25,000 ₪ (18,000 ש"ח - 300,000 ש"ח מחזור שנתי) עשויים להיות זכאים למענק הוצאות בשל פגיעה בפעילות העסקית כתוצאה מהתפשטות נגיף קורונה.

 

תנאי זכאות

 1. חלה ירידה של 40% לפחות במחזור הפעילות העסקית בחודשי הזכאות שנקבעו בחוק (*), בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.
 2. הוגשו דוחות תקופתיים למע"מ לגבי חודשים אלו בשנת 2019 ובשנת 2020.
 3. העוסקים ניהלו בשנת המס 2019, פנקסי חשבונות קבילים על פי החוק, והפנקסים לא נפסלו על ידי מנהל מע"מ או פקיד השומה.

 

תקופת זכאות

ישנן שבע תקופות זכאות, בנות חודשיים, החל מ-1.5.2020 ועד 30.6.2021

חודשים תקופת זכאות
מאי - יוני 2020

1.5.2020 עד 30.6.2020 (*)

יולי - אוגוסט 2020 1.7.2020 עד 31.8.2020
ספטמבר - אוקטובר 2020

1.9.2020 עד 31.10.2020 (*)

נובמבר - דצמבר 2020 1.11.2020 עד 31.12.2020 (*)
ינואר - פברואר 2021 1.1.2021 עד 28.2.2021 (*)
מרץ - אפריל 2021 1.3.2021 עד 30.4.2021 (*) (***)
מאי - יוני 2021 1.5.2021 עד 30.6.2021(**)

(**) נפתחה האפשרות להגיש את הבקשה למענק לתקופה האחרונה (מאי-יוני 2021) במסגרת "רשת ביטחון כלכלית". את הבקשה למענק ניתן להגיש עד לתאריך: 15.10.21.
(*) 
לגבי תקופות הזכאות מאי-יוני 2020 וספטמבר-אוקטובר 2020, נובמבר דצמבר 2020, ינואר פברואר 2021 ומרץ אפריל 2021, נדרשת ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות העסקית בתקופות אלו, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019. 
(*) לגבי תקופות הזכאות מאי-יוני 2020, ניתן להגיש בקשה לקבלת מענק הוצאות קבועות לתקופה זו עד לתאריך 15.12.2020.
(***) עבור החודשים מרץ-אפריל 2021, תינתן הארכת הגשת בקשה עד לתאריך 31.8.2021.

 

גובה מענק מקסימלי

 

מחזור עסקאות שנתי גובה מענק
עד 100,000 ₪ מענק 3,000 ₪
מעל 100,000 ₪ עד 200,000 ₪ מענק 4,000 ₪
מעל 200,000 ₪ עד 300,000 ₪ מענק 6,000 ₪

 

מועדי הגשת הבקשות

חודשים מועדי הגשה
מאי - יוני 2020 12.8.2020 עד 15.11.2020
יולי - אוגוסט 2020 14.9.2020 עד 15.12.2020
ספטמבר-אוקטובר 2020 5.11.2020 עד 17.2.2021
נובמבר - דצמבר 2020 10.01.2021 עד 15.04.2021 (למשך 90 יום)
לגבי תקופות הזכאות הבאות תתאפשר הגשת תביעה החל מ-15 בחודש העוקב לתום תקופת הזכאות הרלוונטית למשך 90 יום

 

מקדמות
ניתן להגיש בקשה למקדמה על חשבון מענק ספטמבר- אוקטובר 2020 החל מ- 4.10.2020 ועד 5.11.2020, המקדמה הינה בגובה של 50% מסכום המענק.
גובה המקדמה יתבסס על היקף הנזק של העסק בפעימות קודמות (בחודשים מרץ- אפריל 2020 ולמי שלא היה זכאי, יחושב לפי מאי – יוני 2020).

 

__________________________________

 

מענק סיוע לעסקים שמחזור עסקיהם מעל 300 אלף ש"ח ועד 400 מיליון ש"ח

בעלי עסקים שמחזור פעילותם נפגע בשל התפשטות נגיף הקורונה, יכולים להגיש תביעה למענק ייחודי, שמטרתו לסייע בהוצאות הקבועות של העסק שלא נחסכו, על אף הירידה בהיקף הפעילות של העסק, לדוגמה: שכירות, הוצאות מימון (כמו הלוואות, ריביות).

תנאי זכאות

(1.) מחזור פעילות של העסקים ב-2019 הזכאים לסיוע:

סוג חברה קרטריונים
חברה או שותפות מחזור עסקאות לשנת המס 2019 עולה על 18,000 ₪ ועד 400 מיליון ₪
עוסקים עצמאיים מחזור עסקאות לשנת המס 2019 עולה על 300,000 ₪ ועד 400 מיליון ₪

 

(2.) פגיעה במחזור עסקאות בחודשי המענק ביחס לחודשים מקבילים בשנת 2019 - על פי מחזור עסקאות בשנת 2019:

טווח סכומים אחוזי פגיעה
בין 18,000 ₪ - עד 100 מיליון ₪ הפגיעה עולה על 40%
בין 100 מיליון ₪ - עד 200 מיליון ₪  הפגיעה עולה על 60% 
בין 200 מיליון ₪ - עד 400 מיליון ₪ הפגיעה עולה על 80%

(*) לגבי תקופת הזכאות ספטמבר-אוקטובר 2020 נדרשת ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות העסקית בתקופות אלו, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.

(*) לגבי תקופת הזכות של החודשים נובמבר-דצמבר 2020, ינואר-פברואר 2021, עסקים בעלי מחזור של עד 100 מ' ₪, נדרשים להראות ירידה במחזור של לפחות 25%. עסקים בעלי מחזור של 100 עד 200 מ' ₪, נדרשים להראות ירידה במחזור של לפחות 40%, ועסקים בעלי מחזור של 200 עד 400 מ' ₪, נדרשים להראות ירידה של מעל 60% במחזור. 


(3.) הפגיעה במחזור העסקאות בחודשי המענק ביחס לחודשים המקבילים בשנת 2019 היא אך ורק כתוצאה מהתפשטות נגיף הקורונה.
(4.) הוגשו כל הדוחות התקופתיים למע"מ לתקופות הדיווח הנדרשים לצורך חישוב המענק.
(5.) לגבי עוסקים החייבים בניהול פנקסים - הפנקסים נוהלו והם קבילים.

 

תקופת זכאות

ישנן שבע תקופות זכאות, בנות חודשיים, החל מ-1.5.2020 ועד 30.6.2021:

חודשים תקופת זכאות
מאי - יוני 2020

1.5.2020 עד 30.6.2020

יולי - אוגוסט 2020 1.7.2020 עד 31.8.2020
ספטמבר - אוקטובר 2020

1.9.2020 עד 31.10.2020 (*)

נובמבר - דצמבר 2020 1.11.2020 עד 31.12.2020 (**)
ינואר - פברואר 2021 1.1.2021 עד 28.2.2021 (**)
מרץ - אפריל 2021 1.3.2021 עד 30.4.2021
מאי - יוני 2021 1.5.2021 עד 30.6.2021 (***)

(*) לגבי תקופת הזכאות ספטמבר-אוקטובר 2020 נדרשת ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות העסקית בתקופות אלו, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.

(**) לגבי תקופת הזכות של החודשים נובמבר-דצמבר 2020, ינואר-פברואר 2021, עסקים בעלי מחזור של עד 100 מ' ₪, נדרשים להראות ירידה במחזור של לפחות 25%. עסקים בעלי מחזור של 100 עד 200 מ' ₪, נדרשים להראות ירידה במחזור של לפחות 40%, ועסקים בעלי מחזור של 200 עד 400 מ' ₪, נדרשים להראות ירידה של מעל 60% במחזור. 
(***) לגבי תקופת הזכאות מאי-יוני 2021 נדרשת ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות העסקית בתקופה זו, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.


גובה מענק מקסימלי

מחזור עסקאות לשנת 2019 של חברה או שותפות, וגובה הזכאות למענק עבור כל תקופת זכאות (חודשיים):
חישוב המענק מבוסס על השוואת מחזורי העסקאות הדו-חודשיים בין תקופת המענק לתקופה המקבילה לה בשנת 2019, שמוכפל במקדם השתתפות בהוצאות קבועות ובמקדם שיעור הירידה במחזור.

 • המענק המקסימלי - 500,000 ₪
 • המענק המינימלי - 6,000 ₪

 

מועדי הגשת הבקשות

חודשים מועדי הגשה
מאי - יוני 2020 12.8.2020 עד 15.11.2020
יולי - אוגוסט 2020 14.9.2020 עד 15.12.2020
ספטמבר - אוקטובר 2020  9.11.2020 עד 15.2.2021
נובמבר - דצמבר 2020 10.01.2021 עד 15.04.2021 (למשך 90 יום)
לגבי תקופות הזכאות הבאות תתאפשר הגשת תביעה החל מ-15 בחודש העוקב לתום תקופת הזכאות הרלוונטית למשך 90 יום

 

מקדמות
ניתן להגיש בקשה למקדמה עבור מענק ספטמבר – אוקטובר 2020 החל מ – 30.9.2020 ועד 31.10.2020. (עבור תקופת זכאות זו נדרשת ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות בהשוואה לחודשים המקבילים אשתקד).
גובה המקדמה יתבסס על היקף הנזק של העסק בפעימות קודמות (בחודשים מרץ- אפריל 2020 ולמי שלא היה זכאי, יחושב לפי מאי – יוני 2020).

 

__________________________________

 

מענק סיוע לעסקים חדשים שהוקמו

עצמאים יחידים שהחלו את פעילותם העסקית מ-1.1.2020 ועד 29.2.2020 יכולים להיות זכאים למענק, עבור כל תקופת זכאות.

זכאות למענק

 • עוסק פטור - 3,000 ₪
 • עוסק מורשה -4,000 ₪
 • חברה, שותפות, איחוד עוסקים - 4,000 ₪


תנאי זכאות

 • מחזור העסקאות שלהם בשנת 2020 הוא מ-18,000 ₪ ועד 100 מיליון ₪.
 • מחזור העסקאות שלהם בחודשים ינואר ופברואר 2020 גבוה מ-1,500 ₪.
 • מחזור העסקאות שלהם בתקופת הזכאות נמוך ממחזור העסקאות שלהם בינואר ופברואר 2020, בשל התפשטות נגיף הקורונה.
 • הגישו את הדוחות התקופתיים למע"מ עבור תקופת הזכאות ועבור החודשים ינואר ופברואר 2020.

 

תקופות זכאות

חודשים תקופת זכאות
מאי - יוני 2020

1.5.2020 עד 30.6.2020

יולי - אוגוסט 2020 1.7.2020 עד 31.8.2020
ספטמבר - אוקטובר 2020

1.9.2020 עד 31.10.2020

נובמבר - דצמבר 2020 1.11.2020 עד 31.12.2020
ינואר - פברואר 2021 1.1.2021 עד 28.2.2021
מרץ - אפריל 2021 1.3.2021 עד 30.4.2021
מאי - יוני 2021 1.5.2021 עד 30.6.2021 (*)

(*) לגבי תקופת הזכאות מאי-יוני 2021 נדרשת ירידה של 25% לפחות במחזור הפעילות העסקית בתקופה זו, בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2019.

__________________________________


מענק נוסף בשל פגיעה ממושכת לחברות עם מחזור פעילות מעל 18 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪ בשנת 2019 וכן לחברות חדשות שנפתחו בינואר ובפברואר 2020


ניתן להגיש את הבקשה למענק עד לתאריך 31.5.21


חברות עם מחזור פעילות מעל 18 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪ בשנת 2019, תנאי זכאות:

 • סכום מחזור העסקאות בחודשים מרץ עד דצמבר 2020 בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות קבועות ששולמו לעסק עבור שנת 2020 אינו עולה על סכום מחזור העסקאות בחודשים מרץ עד דצמבר 2019.
 • החברה הייתה זכאית לשלושה או יותר ממענקי השתתפות בהוצאות קבועות, שניתנו לתקופה החל ממרץ 2020 עד דצמבר 2020.
 • הוגשו כל הדוחות התקופתיים למע"מ לתקופות הדיווח הנדרשים לצורך חישוב המענק.


גובה המענק:

 • 60% מסך כל המענקים בשל השתתפות בהוצאות קבועות שקיבלה החברה עבור החודשים מרץ עד דצמבר 2020 מחולקים ב-5. לחברה שמחזור עסקאותיה עלה על 20 מיליון ₪- הסכום מחולק ב-4. סכום המענק לחברה לא יפחת מ-9,000 ₪ ולא יעלה על 50,000 ₪.
 • מענק חלקי - חברות שסכום מחזור עסקאותיהן לחודשים מרץ עד דצמבר בשנת 2020 בתוספת כל סכומי מענקי הוצאות קבועות שקיבלו, שווה ל-90% ועד 100% מסכום מחזור עסקאותיהן בתקופה המקבילה בשנת 2019, יקבלו מענק חלקי בשיעור של 65% מסכום המענק. סכום המענק לא יפחת מ-5,850 ₪ ולא יעלה על 32,500 ₪.


חברות חדשות שנפתחו בינואר ובפברואר 2020, תנאי זכאות:

 • מחזור העסקאות לשנת 2020 היה בין 18 אלף ₪ ועד 100 מיליון ₪.
 • מחזור העסקאות בחודשים ינואר-פברואר 2020 עלה על 1,500 ₪ בכל חודש (3,000 ₪ עבור חודשיים).
 • החברה הייתה זכאית לשניים או יותר ממענקי ההשתתפות בהוצאות קבועות ששולמו לתקופה החל ממרץ 2020 עד דצמבר 2020.
 • הוגשו כל הדוחות התקופתיים למע"מ לתקופות הדיווח הנדרשים לצורך חישוב המענק.


גובה המענק:

 • סכום המענק לחברה חדשה - 4,000 ₪.

 

__________________________________


נפתחה האפשרות לשינוי מסלול לעסקים המדווחים על בסיס מזומן שהגישו בקשה למענק השתתפות בהוצאות קבועות - פעימה השלישית

עוסקים המדווחים למע"מ על בסיס מזומן, אשר הגישו בקשות למענק השתתפות בהוצאות קבועות - פעימה שלישית עד ל-1.8.2020, יכולים מעתה לבחור לעבור ל"מסלול המאוחר" וזאת עד ל-31.1.2021. "המסלול המאוחר" מאפשר חישוב ירידת מחזורים לפי השוואה לתקופה של ארבעה חודשים (מרץ עד יוני).

תיקון להחלטת הממשלה מיוני 2020, אפשר לעוסקים המדווחים על בסיס מזומן, שהפגיעה הכלכלית בעסק שלהם בשל נגיף הקורונה, באה לידי ביטוי בחודשים מאי ויוני 2020 (בשל שיטת "שוטף פלוס"), לבחור בין שני מסלולים לקבלת מענק השתתפות בהוצאות קבועות:

 • "מסלול מיידי" – חישוב ירידת המחזורים בחודשים מרץ-אפריל 2020 בהשוואה למרץ-אפריל 2019.
 • "מסלול מאוחר" - חישוב ירידת המחזורים בחודשים מרץ עד יוני 2020 בהשוואה למרץ עד יוני 2019. המענק יחושב לפי ירידת המחזורים בארבעת החודשים מחולק ב-2.

מעתה עוסקים יכולים לעבור ל "מסלול המאוחר", אם מתקיימים התנאים הבאים:

 • התחייבות במס עם קבלת התמורה.
 • קבלת עיקר התקבולים השוטפים לעסק למעלה מ-30 ימים מיום ביצוע העסקה.
 • ירידת המחזורים בחודשים מרץ ואפריל 2020 לעומת התקופה המקבילה אשתקד אינה עולה על 60%.

 


לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף כלכלה בטל': 03-5631006, או דרך המייל לכתובת: Israelam@chamber.org.il ,liran@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code