איתור מכרזים מהאיחוד האירופאי

מאגרי מידע של  מכרזים** בינ"ל שמפורסמים ע"י גופים מוסדיים באיחוד האירופאי.  

(** במסגרת תנאי המכרז (רקע מקצועי, ותק בתחום ,ערבויות...) סף הכניסה נע בין מאתיים אלף יורו לגבי הספקת שירותים/ציוד לחמישה  מיליון יורו לגבי חוזי עבודות ציבוריות).  

במסגרת המאגר של האיחוד האירופאי - מתפרסמים מידי שבוע אלפי מכרזים של גופים מוסדיים להספקת שירותים או/ו ציוד , תכנון או/ו ביצוע עבודות ציבוריות. המכרזים בדרך כלל כתובים באנגלית. כאשר מדובר במכרזים ובהיקפים כספיים גדולים (ראה הטבלה המצ"ב). יודגש כי למרות שמדינת ישראל עדיין לא חלק מהאיחוד האירופאי, חברות ישראליות רשאיות להגיש הצעות (בדומה לחברות אמריקניות או יפניות או נורווגיות).  

 

The contract value (thresholds) and the relevant EU directives Current thresholds (in EUR, excluding VAT) - since 01 Jan 2014 

WORKS SERVICES  

  SUPPLIES Threshold

Type of Contract

€5,186,000   €414,000     €414,000 All sectors
€5,186,000 €750,000     €750,000 Indicative Notices
€1,000,000 €80,000   €80,000 Small lots

 

 

 

 

 

 

 

 The awarding authorities for tenders are central government, local or regional authorities, bodies governed by public law, or associations consisting of one or more of these authorities or bodies governed by public law. Each day the Supplement to the Official Journal publishes over 1,000 tenders containing invitations to tender in the following sectors Public contracts for works, supply and services from all EU Member States Utilities contracts (water, energy, transport and telecommunications sectors( Public contracts from EU institutions External aid and European Development Fund contracts (ACP countries( Phare, Tacis and other contracts from Central and Eastern Europe European Investment Bank (EIB), European Central Bank (ECB) and European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) financed projects Contracts from the European Economic Area (Norway, Iceland and Liechtenstein) Contracts pursuant to the Agreement on Government Procurement (GPA), concluded within the framework of the .GATT/World Trade Organisation (WTO), from Switzerland Notices concerning European Economic Interest Groups (EEIG( Public contracts for air services

 

רשימת התחומים

רשימת המדינות (רשומות לפי תאריך קבלתן ב- EU ): 

  1.  Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxemburg, the Netherlands, Portugal, Spain, Sweden and the United Kingdom
  2. Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Romania, Slovak Republic and Slovenia
  3. Bulgaria and Romania
  4. Croatia


לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות למרכז למידע עסקי,
טלפון : 03-5631024/1025/1103, דוא"ל : meyda@chamber.org.il

                       

למידע נוסף בתחום זה