בקשה לביטול חלקי של רשמיות ת"י 37 חלק 1 לבידים

מצורפת פניית יו"ר ענף החברות ליבוא ושיווק לוחות עץ אל הממונה על התקינה בנושא, ביטול חלקי של רשמיות ת"י 37 חלק 1 לבידים: לבידים רגילים

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה