לאור העליות החדות בבורסות העולם – שווי הנכסים המנוהל בשוק תעודות הסל בישראל זינק ל-95.8 מיליארד ₪

בחודש אוקטובר 2017 ענף תעודות הסל בישראל פדה כ-170 מיליון ₪, מתחילת השנה פדה ענף תעודות הסל כ-6.2 מיליארד ₪.

"הגם שבחודש אוקטובר 2017 היו פדיונות בשוק תעודות הסל, הרי שלאור עליות השערים החדות בבורסות העולם והעובדה שחלק מהמדדים אף הגיעו לשיאי כל הזמנים, שווי הנכסים המנוהלים בענף תעודות הסל בישראל זינק ל- 95.8 מיליארד ₪, לעומת כ- 94.3 מיליארד ₪ שנוהלו בספטמבר 2017. בכך, חזר שוק תעודות הסל לנהל נכסים בהיקפים כפי שנוהלו בדצמבר 2016, שכן לאורך שנת 2017 שוק תעודות הסל חווה פדיונות במרבית החודשים", כך מסר רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר.

 

"בחודש אוקטובר 2017 פדה שוק תעודות הסל בסה"כ כ- 170 מיליון ₪ בנטו, ומתחילת שנת 2017 פדה שוק תעודות הסל כ- 6.2 מיליארד ₪. מתוכם, עיקר הפדיונות הינם באפיקי השקעה על מדדי מניות בארץ, כאשר בחודש החולף המשיכה מגמת הפדיונות, כך שנפדו מעל ל- 340 מיליון ₪ נוספים ומתחילת השנה נפדו באפיק זה קרוב ל-5.7 מיליארד ₪. מגמה זו של פדיונות באפיקי המניות המקומיים ממשיכה להעיב על נזילות המסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, מאחר ותעודות הסל אחראיות למעל רבע מנפח המסחר בבורסה." ציין סולומון.

 

עוד עולה כי התפלגות ההשקעות בשוק תעודות הסל בסוף חודש אוקטובר 2017 הינו כ-23% מושקע במדדי מניות בארץ, בהיקף כספי של כ-22 מיליארד ₪, כ-44% מושקע במדדי מניות בחו"ל בהיקף כספי של 42.5 מיליארד ₪, כ-23% מהענף מושקע במדדי אג"ח בארץ בהיקף כספי של כ-22 מיליארד ₪, והשאר מושקע במדדי אג"ח בחו"ל, תעודות ממונפות, סלי מדדים ותעודות פיקדון.

למידע נוסף בתחום זה