עדכונים | 29/08/2011

עדכוני תקינה לענף החשמל והאלקטרוניקה - אוגוסט 2011

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 6079 – תפעוליות בינית (INTEROPERABILITY) מבוססת פרוטוקול תיחול שיחה (SIP) בין מרכזת פרטית לבין ספק שרות.
ת"י 60929 – אביזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או/וגם בזרם ישיר, המיועדים לשפופרת פלואורנית: דרישות ביצועים.
ת"י 60999 חלק 2 – התקני חיבור – מוליכי חשמל עשויים נחושת – דרישות בטיחות ליחידות הידוק מתוברגות ולא מתוברגות….

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לגיליונות תיקון לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 812 (חלקים 1 ו-2) – עמודי תאורה: עמודה פלדה; עמודים מאלומיניום (ג"ת מס' 1).
ת"י 994 חלק 1 – מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה (ג"ת מס' 2).
ת"י 5484 – שנאי חלוקה – דרישות ליעילות אנרגטית ולסימון (ג"ת מס' 1).
ת"י 60432 חלק 1 – נורות להט – דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות (ג"ת מס' 1).
ת"י 60432 חלק 2 – נורות להט – דרישות בטיחות: נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות (ג"ת מס' 1).
ת"י 60968 – נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים: דרישות בטיחות (ג"ת מס' 1).

לאחרונה פורסמו הודעות ברשומות על ידי שר התמ"ת על פיהן התקנים הישראליים הבאים הפכו לרשמיים:

ת"י 1921 – וסתי לחץ ווסתים מחליפים אוטומטיים לגפ"מ (גיליון תיקון מס' 1 לתקן זה יכנס לתוקף בתאריך 29.8.2011).

הממונה על התקינה במשרד התמ"ת הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לבצע שינויים בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1921 – וסתי לחץ ווסתים מחליפים אוטומטיים לגפ"מ (ג"ת מס' 1), ישנה כוונה של משרד התמ"ת שגיליון התיקון לתקן יכנס לתוקף בתאריך 29.6.12 במקום 29.8.11).

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע להפיכתם של התקנים הבאים לתקנים ישראליים או שינויים בהם:

ת"י 4570 (חלקים 3,2,1) – מערכות לאוורור ולסינון של אוויר במקלטים.....
ת"י 5281 חלק 1 – בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות כלליות.
ת"י 5281 חלק 2 – בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מגורים.
ת"י 5281 חלק 3 – בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני משרדים.
ת"י 5281 חלק 4 – בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מוסדות חינוך.
ת"י 5281 חלק 5 – בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני אכסון תיירותי.
ת"י 5281 חלק 6 - בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מוסדות בריאות.
ת"י 5281 חלק 7 - בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מסחר.
ת"י 5281 חלק 8 - בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני התקהלות ציבורית.
ת"י 5438 חלק 23 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה: פוליאמינים.
ת"י 5438 חלק 24 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתיה: נתרן דו כלורו-איזו-ציאנורטי דו מימי לטיפול במי ברכות שחיה ובמים המיועדים לשתייה.
ת"י 5438 חלק 29 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל (III) גופרתי מוצק.
ת"י 61195 – נורות פלואורניות בעלות שתי כיפות – דרישות בטיחות.
ת"י 61199 – נורות פלואורניות בעלות כיפה אחת – דרישות בטיחות.
ת"י 62362 – מדריך לבחירת מפרט לכבלי סיבים אופטיים בהתייחס למאפייני מכניקה חדירות, תנאי סביבה או אלקטרומגנטיות.

למידע נוסף בתחום זה