עדכוני תקינה לחודשים ספטמבר - אוקטובר 2014 ענף החשמל והאלקטרוניקה

  1. קישור להודעת מכון התקנים המפרטת את תוקף בדיקות הדגם בחלוקה למוצרים השונים.
  2. להלן מגוון הודעות על תהליכי עדכון תקנים.
  3. בתחתית עמוד זה קישור להודעות הממונה על התקינה בעניין תקן ללוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך.
מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את התקנים או הצעות לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 20 חלק 2.11 - מנורות: מנורות לאקווריום.
ת"י 20 חלק 2.20 - מנורות: דרישות מיוחדות - שרשרות תאורה (ג"ת מס' 1).
ת"י 30 (חלקים 1, 2.1, 2.2, 3) - משאבות רוטודינמיות: ביצועים הידרוליים לבדיקות קבלה - דרגות 1, 2 ו- 3; משאבות טורבינה אנכיות טבולות; משאבות ציריות אופקיות ואנכיות; יעילות מינימלית נדרשת עבור משאבות מים רוטודינמיות.
ת"י 900 חלק 2.6 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי בישול, לכיריים, לתנורי בישול הכוללים כיריים ולמכשירים דומים נייחים (ג"ת מס' 2).
ת"י 900 חלק 2.24 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח.
ת"י 981 - דרגות ההגנה שמספקות מעטפות (קוד IP). תקן זה חל על המיון של דרגות ההגנה שמספקות מעטפות לציוד חשמלי בעל מתח נקוב שאינו גדול
מ- 72.5 קו"ט.
ת"י 1001 חלק 6 - בטיחות אש בבניינים: אוורור והגנה מפני אש במערכות בישול מסחריות.
ת"י 5139 - סימון והארה של מכשולי טיסה.
ת"י 5288 - יעילות גופי תאורה (ג"ת מס' 2).
ת"י 5813 - דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים ושל משאבות חום לחימום מים באמצעות מחזור דחיסת אדים.
ת"י 6289 - מערכת אספקת חשמל עבור אוטובוס עירוני חשמלי המשתמש בקבלי-על.
ת"י 10535 - מתקני הרמה להעברת אנשים עם מוגבלות - דרישות ושיטות בדיקה.
ת"י 60034 חלק 30 - מכונות חשמל מסתובבות: רמות נצילות של מנועי השראה תלת-מופעיים, כלוביים, במהירות קבועה (קוד IE), (ג"ת מס' 2).
ת"י 60065 - מכשור שמע וחוזי ומכשור אלקטרוני דומה - דרישות בטיחות.
ת"י 60269 חלק 3 - נתיכים למתח נמוך: דרישות מיוחדות לנתיכים לשימוש בידי אנשים שאינם מיומנים (נתיכים המיועדים בעיקר לשימוש ביתי ולשימושים דומים) - דוגמאות למערכות תקניות של נתיכים A עד F.
ת"י 60745 חלק 1 - כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד - דרישות כלליות.
ת"י 60745 (חלקים 2.6, 2.16) - כלי עבודה חשמליים מופעלי מנוע המוחזקים ביד - בטיחות: דרישות מיוחדות לפטישים; דרישות מיוחדות למכלבים.
ת"י 60950 חלק 1 - ציוד טכנולוגיית המידע - בטיחות: דרישות כלליות.
ת"י 60968 - נורות בעלות נטל עצמי לשימושי תאורה כלליים: דרישות בטיחות.
ת"י 60998 חלק 2.3 - התקני חיבור למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות להתקני חיבור נפרדים עם יחידות הידוק חודרות בידוד.
ת"י 61347 חלק 2.1 - אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות להתקני הדלקה (למעט מדלקי להט).
ת"י 62035 - נורות פריקה (למעט נורות פלואורניות): דרישות בטיחות.
ת"י 900 חלק 2.5 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי כלים.
ת"י 900 חלק 2.7 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות כביסה.
ת"י 1505 חלק 2 - מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה.


ממכון התקנים הישראלי נמסר לאחרונה לאיגוד כי מנכ"ל המכון חתם על התקנים הישראליים הבאים:
ת"י 60947 חלק 7.1 - ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך - ציוד עזר: הדקי סרגל למוליכי נחושת.
ת"י 60947 חלק 7.2 - ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: ציוד עזר.


מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים החדשים או שינויים בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 61000 חלק 3.12 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות - גבולות לזרמי הרמוניות הנוצרים על ידי ציוד המחובר לרשתות ציבוריות של מתח נמוך עם זרם מבוא הגדול מ- 16 אמפר ועד 75 אמפר למופע (בא במקום ת"י 961 חלק 12.1).
ת"י 61547 - תאימות אלקטרומגנטית: ציוד תאורה לשימוש כללי - דרישות חסינות מפני הפרעות אלקטרומגנטית (בא במקום ת"י 961 חלק 2.2).


שר הכלכלה פרסם לאחרונה ברשומות הודעות בנוגע לאכרזת רשמיות על התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 20 חלק 2.2 - מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות גומחה (החלפת התקן).
תקנים ישראליים שיש כוונה לפרסם אותם כרשמיים


הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם כרשמיים את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 47 - נוזלי בלמים לכלי רכב ממונעים (החלפת התקן).

ת"י 2217 - מטפי אבקה אוטומטיים קבועים ממין ב' (נוזלים וגזים), ג"ת מס' 1.

ת"י 4466 חלק 5 - פלדה לזיון בטון: מוטות ורשתות חתוכים ומכופפים (החלפת התקן).

ת"י 12288 - שסתומים תעשייתיים - מגופים מסגסוגת נחושת (תקן זה משנת 2014 יבוא במקום ת"י 222).

ת"י 61439 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: דרישות מיוחדות ללוחות לאתרי בניה (ACS). תקן זה, מהדורת 2014 יחליף את ת"י 1419 חלק 4 משנת 2002, כעבור 60 ימים מפרסום ההודעה ברשומות


תקנים ישראליים רשמיים שיש כוונה להסיר את רשמיותם


הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו להסיר את הרשמיות מהתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 429 חלק 2 - רצועות טריזיות למנועים של כלי רכב: רצונות רב-טריזיות.נהלים למתן היתרי תו תקן (נת"מים)


מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנהלים הבאים לתנאים מיוחדים למתן היתרי תו תקן על ידו:

נת"מ 33 חלק 1 - מפסקים חשמליים לשימוש בבתי מגורים ובמתקני חשמל קבועים דומים: דרישות כלליות (כולל הנוהל מתורגם לאנגלית).

נת"מ 60998 חלק 2.1 - התקני חיבור נפרדים למעגלי מתח נמוך לשימוש ביתי ולשימושים דומים עם יחידות הידוק מתוברגות (כולל הנוהל המתורגם לאנגלית).

למידע נוסף בתחום זה