עדכוני תקינה לענף החשמל והאלקטרוניקה - דצמבר 2013

פורסמה להערות הצעת תקן ייחודית שעניינה קריאה להחזרה - recall - קישור

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לתקנים או לרוויזיות לתקנים הישראליים הבאים:
ת"י 20 חלק 2.3 - מנורות: דרישות מיוחדות.
ת"י 1220 (חלקים 5,4,3,2) - מערכות גילוי אש: יחידות בקרה; הוראות התקנה ודרישות כלליות; גלאי חום; גלאי עשן עצמאיים.
ת"י 1337 חלק 10 - מערכות אזעקה לגילוי פריצות: מערכות וציוד תמסורת לאזעקות - דרישות כלליות למערכות תמסורת לאזעקות.
ת"י 1489 - טכנולוגיית מידע: ארכיטקטורה לאחסון ולהצגה של טקסט בשפה העברית במערכות תקשורת ומחשבים (מערכות תקשוב) (ג"ת מס' 1).
ת"י 5281 חלק 4 - בניה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני מוסדות חינוך (ג"ת מס' 1).
ת"י 9723 - ציוד לחץ (PRESSURE EQUIPMENT).
ת"י 11191 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מסגרת - על לסנכרון של רשת חד-תדרית (SFN).
ת"י 11202 - שידור חוזי ספרתי (DVB): קווים מנחים ליישום לשידור נתונים.
ת"י 13197 - שידור חוזי ספרתי (DVB): יישום סימולקריפט ה- DVB במוקדי תפעול.
ת"י 21927 (חלקים 2 ו- 10) - מערכות לבקרת עשן וחום: מפרט דרישות למנגנון לפתחי שחרור טבעי של עשן וחום; מפרט דרישות למנגנון לפתחי שחרור טבעי של עשן וחום; מפרט דרישות להתקנים לאספקת כוח.
ת"י 30468 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מפרט למידע על שירותים (SI) במערכת DVB.
ת"י 30743 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מערכות כתוביות.
ת"י 30744 - שידור חוזי ספרתי (DVB): מבנה מסגרות, קידוד ערוץ ואפנון לשידורי טלוויזיה ספרתיים קרקעיים.
ת"י 31192 - שידורי חוזי ספרתי (DVB): דרישות לשידור נתונים.
ת"י 50083 חלק 9 - מישקים למוקדי טל"כ/אק"מ ולציוד מקצועי דומה עבור זרמי הובלה DVB/MPEG-2.
ת"י 60432 (חלקים 1 ו- 2) - נורות להט - דרישות בטיחות: נורות להט מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות; נורות הלוגן מטונגסטן לשימוש ביתי ולמטרות תאורה כלליות דומות.
ת"י 60630 - נורות להט - קווי מתאר מרביים של נורות.
ת"י 61347 (חלקים 2.2 ו- 2.9) - אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לממירים אלקטרוניים מורידי מתח לנורות להט המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים; דרישות מיוחדות לאביזרי הפעלה ובקרה אלקטרומגנטיים המיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלואורניות).
ת"י 62196 (חלקים 1 ו- 2) - תקעים, בתי-תקע, מחברים לרכב והתקני מבוא ברכב - טעינת רכב חשמלי בחיבור מוליכי: דרישות כלליות; דרישות תאימות ודרישות חליפות למידות הפינים ושפופרות המגע של האביזרים בזרם חילופים.

מינהלת תו תקן במכון התקנים הישראלי פרסמה לאחרונה את הנוהלים המיוחדים (נת"מים) הבאים למתן היתרי תו תקן:
נת"מ - 1-900 - סוללות ראשוניות.

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה ברשומות הודעות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים הבאים:
ת"י 1452 - טכנולוגיית המידע - מערך קלידים עברי במקלדת עברית-לטינית למחשבים.
ת"י 6229 - אמצעים לראייה בלתי ישירה בכלי רכב.
ת"י 9241 חלק 1 - דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג (VDT): מבא כללי.
ת"י 9241 חלק 2 - דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג (VDT): הנחיות לדרישות משימה.
ת"י 9241 חלק 5 - דרישות ארגונומיות לעבודות משרדיות עם מסופי צג (VDT): מתווה לתחנות עבודה ודרישות תנוחה.
ת"י 27031 - טכנולוגיית המידע - שיטות אבטחה - קווים מנחים למוכנות טכנולוגיות המידע והתקשורת לרציפות עסקית.
ת"י 61400 חלק 11 - טורבינות רוח: שיטות למדידת רעש אקוסטי.
ת"י 61400 חלק 12.2 - טורבינות רוח: ביצועי הספק של טורבינות רוח לייצור חשמל באמצעות מדידות רוח הנערכות על ראש הטורבינה.
ת"י 61400 חלק 26.1 - טורבינות רוח: זמינות מבוססת - זמן למערכות טורבינות רוח לייצור חשמל.
ת"י 61968 חלק 1 - שילוב יישומים במיתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: ארכיטקטורת המנשק והמלצות כלליות.
ת"י 61968 חלק 2 - שילוב יישומים במיתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: מילון מונחים.
ת"י 61968 חלק 3 - שילוב יישומים במיתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: מנשק לתפעול רשתות.
ת"י 61968 חלק 4 - שילוב יישומים במיתקנים חשמליים - מנשקי מערכת לניהול חלוקה: מנשקים לקראית מונים ובקרה.
ת"י 61968 חלק 11 - שילוב יישומים במתקנים חשמליים - מנשק מערכת לניהול חלוקה: הרחבת מודל המידע המשותף המיועד לחלוקה.

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי מנכ"ל המכון חתם ואישר את התקנים הישראליים הבאים:
ת"י 4026 חלק 30 - מערכות אל-פסק (SPU): שיטות להגדרה של דרישות ביצועים ובדיקה.
ת"י 32626 - מחשבים שולחניים וניידים - מדידת צריכת אנרגיה.

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאחרונה לאיגוד כי הם העבירו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה את התקנים הבאים (או שינויים בתקנים) אשר תהליך התקינה שלהם הסתיים במכון:
ת"י 4026 חלק 10 - מערכות אל-פסק (SPU): דרישות כלליות ודרישות בטיחות למערכות אל-פסק.

למידע נוסף בתחום זה