עדכון לחברי ענף החשמל והאלקטרוניקה 15.8.2013

1. עדכון על שיפור בתהליך הזיהוי והנטילה במעבדת החשמל של מכון התקנים - קישור

2. מוצרים שבאים במגע עם מים - הלשכה ממשיכה את הפעילות מול מכון התקנים והממונה על התקינה בעניין הדרישה לביצוע בדיקה כימית יקרה למוצרים שבאים במגע עם מים - קישור להתכתבות של הלשכה עם משרד הממונה על התקינה ולגיליון התיקון
מומלץ להיכנס לקישור כדי להבין את הכיוון ולהיערך.

3. רמת נצילות של מנועים חשמליים לפי ת"י 60034 חלק 30 - נציגי הענף הופיעו בפני ועדת התקינה במכון התקנים ובהמשך לכך, הועדה קיבלה החלטה לעדכן את לוחות הזמנים לעדכון רמת הנצילות של אותם מנועים מ IE2 ל IE3 ללוחות הזמנים הקבועים בדירקטיבה האירופאית. אנחנו בתהליך מול הממונה על התקינה כדי שבמידה ותהליך אישור גיליון התיקון לתקן יתעכב, הדבר לא ייצר חסם יבוא.
ניתן לפנות אלי למידע נוסף בהקשר זה.

4. חוק האריזות - חברות נקנסו בסכומים של מעל ל- 100,000 ש"ח כי לא התקשרו עם הגוף המוכר (ת.מ.י.ר ) - קישור לתזכורת ועדכון בנושא

5. בידוד מזגנים - בדיקות מפני מקורות התלקחות אש - קישור לפניה ממכון התקנים בנושא זה

6. - נגישות לשירות לאנשים בעלי מוגבלויות - תקנות בנושא ייכנסו לתוקף באוקטובר - קישור לפרטים נוספים

 

 

למידע נוסף בתחום זה