חברות נקנסו במעל ל 100,000 ₪ כי לא מילאו אחר דרישות חוק האריזות

להזכירכם, החוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 ("חוק האריזות") נכנס לתוקף בשנת 2012 ומטיל חובות שונות על יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים למכירה בישראל, ביניהן עמידה ביעדי מיחזור כקבוע בחוק וחובות דיווח שונות.

על פי הוראות חוק האריזות , נדרש כל יצרן או יבואן אשר משווק מוצרים ארוזים בתחומי מדינת ישראל, להתקשר בהסכם לקבלת שירותים עם גוף מוכר.
חברת ת.מ.י.ר – תאגיד מחזור יצרנים בישראל בע"מ (חברה לתועלת הציבור), הוכרה ב – 1.12.11 ע"י המשרד להגנת הסביבה כגוף מוכר והיא החברה היחידה בינתיים שקיבלה הכרה.  

הימנעות של חברות להתקשר עם ת.מ.י.ר, כנדרש על פי החוק, הביא לאחרונה את המשרד להגנת הסביבה להטיל עליהן קנסות בסכום של מעל ל- 100,000 ₪ ולהבנתנו בכוונת המשרד להגנת הסביבה להרחיב את פעילות האכיפה. 

קישור להודעת המשרד להגנת הסביבה בהקשר זה >  

על כן אנו ממליצים למי מכם שטרם התקשר עם ת.מ.י.ר לבדוק האם הוא נדרש לכך על פי החוק וככל שכן, להקדים ולהתקשר עם ת.מ.י.ר – מידע מופרט בנושא מופיע באתר ת.מ.י.ר 
 
לשאלות בדבר התקשרות בהסכם עם ת.מ.י.ר ניתן לפנות לטלפון – 09-9666002 

למידע נוסף ולהבהרות ניתן לפנות ללשכת המסחר אל רז הילמן -03-5631081 ואל נמרוד הגלילי 03-5631045

למידע נוסף בתחום זה