המשרד להגנת הסביבה פרסם נוהל להכרה בחברה כגוף מוכר בהקשר של החוק לפסולת אלקטרונית

בהמשך לחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע"ב-2012 שייכנס לתוקף בתאריך 1.1.2014, המשרד להגנת הסביבה פירסם נוהל הגשת בקשה להכרה בחברה כגוף יישום מוכר האחראי לקיום חובות יצרנים ויבואנים בהתאם להוראות החוק. לחץ כאן

למידע נוסף בתחום זה