דיון בוועדת הכלכלה בנושא יישום חוק מוסר תשלומים לספקים 15/5/18

להלן עדכון מדיון שהתקיים ב- 15/5/18 בוועדת הכלכלה בראשות היו"ר ח"כ איתן כבל בנושא: יישום חוק מוסר תשלומים לספקים.

 

הדיון התקיים במסגרת יום עסקים קטנים שצויין בכנסת ומטרתו היתה לבחון האם דרישות החוק מיושמות במלואן ע"י רשויות המדינה.

 

החוק הינו חוק המגן על הספקים שמספקים שירותים ומוצרים למוסדות המדינה, לחברות הממשלתיות ולגופים המתוקצבים ע"י המדינה ומסדיר את מועדי התשלומים של המדינה לספקיה, זאת לאחר שנים רבות בהן ספקים נאלצו להמתין חודשים ארוכים לקבלת תשלום ומאבק בלתי פוסק של לשכתנו לתיקון המצב.

 

איגוד לשכות המסחר, ענפים בלשכה שחבריהם הינם ספקים של מערכת הבריאות, כמו גם גופים אחרים ניהלו מאבק ממושך על מנת שמשרד הבריאות לא יוחרג מחוק חשוב זה.

 

בעת השלמת חקיקת החוק, החליטה ועדת הכלכלה להחריג את משרד הבריאות מהוראות החוק ולפיכך עסקים שמספקים שירותים, ציוד ותרופות למערכת הבריאות אינם מוגנים מכוח ההסדרה בחוק. עם זאת, ועדת הכלכלה דרשה ממשרד הבריאות להגיש מתווה (תקנות) שבו תוסדר גם הכללתה של מערכת הבריאות בחוק.

 

למרות שמשרד הבריאות היה חייב להגיש מתווה זה עד יוני 2017 הוא לא עשה זאת. עד היום נשארה מערכת הבריאות מחוץ לחוק וללא התחייבות לתנאי תשלום במועדים סבירים לסילוק חובותיה לספקים.

 

הדיון בוועדה נסב על כך שמשרדי הממשלה בכלל ומשרד הבריאות בפרט מפרים את החוק ואינם מגישים במועד את התקנות שנדרשו להגיש.

נציג משרד הבריאות ציין שהמשרד ישתדל להציג מתווה בתוך כארבעה חודשים.

הבענו מורת רוח מכך שמשרד הבריאות אינו ממלא את מחויבותו וביקשנו מהוועדה שלא לאפשר זאת יותר. תבענו לדרוש ממשרד הבריאות להגיש את התקנות בתוך פרק זמן קצר ביותר וככל שהמשרד לא יעשה זאת שהוועדה תחיל את החוק על מערכת הבריאות ללא כל דיחוי נוסף.

 

לסיכום הדיון הוועדה דרשה ממשרד הבריאות להציג תקנות לשילוב מערכת הבריאות בחוק מוסר תשלומים בתוך חודש וחצי. הוועדה תתכנס בנושא זה פעם נוספת עוד במושב הכנסת הנוכחי.

 

לעיונכם מספר כתבות שפורסמו בנושא:

כלכליסט - החשב הכללי: 20% מהתשלומים הממשלתיים – לא עומדים בחוק מוסר תשלומים.

Software News -הממשלה סוחבת תשלומים.

חדשות 2 - שיטת "שוטף פלוס" ממוטטת ספקים.

למידע נוסף בתחום זה