התייעצות ציבורית: פנייתו של ממונה על התקינה בדבר החלפת התקן הרשמי ת"י 1011.6

רצ"ב פנייתו של הממונה על התקינה בדבר החלפת התקנים הרשמיים כלהלן:

ת"י 1011.6 – בטיחות ציוד חשמלי לשימוש רפואי: ציוד לטיפול בגלי-מיקרו (1985);

במקומו  יבוא:

ת"י 60601 חלק 2.6- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלי-מיקרו (2013) ;

 

ת"י 60601 חלק 2.6- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלי-מיקרו (2013) ;

במקומו  יבוא:

ת"י 60601 חלק 2.6- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלי-מיקרו (2016) ;

 

 

ניתן לעיין במהות התקן באתר מכון התקנים: לחצו כאן

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה