התייעצות ציבורית: פנייתו של ממונה על התקינה בדבר החלפת התקנים רשמיים ת"י 1011.3 ות"י 1011 חלק 2.3

  רצ"ב פנייתו של הממונה על התקינה בדבר החלפת התקנים הרשמיים כלהלן:

ת"י 1011.3 – בטיחות ציוד חשמלי לשימוש רפואי: ציוד קרינתי הפועל בגלים קצרים (1985);

ת"י 1011 חלק 2.3- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות ציוד קרונה הפועל בגלים קצרים (2000) ;

במקומם  יבוא:

ת"י 60601 חלק 2.3- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים (2013) ;

 

ת"י 60601 חלק 2.3- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים (2013) ;

במקומו  יבוא:

ת"י 60601 חלק 2.3- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד ריפוי הפועל בגלים קצרים (2016) ;

 ניתן להמציא הערות בכתב עד 16/11/17 לכל המאוחר.

ניתן לעיין במהות התקן באתר מכון התקנים: בקישור.

 

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה