טיוב רגולציה בתחום ציוד רפואי

במסגרת הפעילות המתמשכת בנושא טיוב הרגולציה, התקיימה ביום 26.1.16 פגישה עם משרד הבריאות לסיכום הפעילות. משרד הבריאות הגיש דו"ח מסכם בנושא וסקר את הפעולות שבוצעו ואת הפעולות שיש לבצע.

משרד הבריאות שם את הדגש בפעולות עתידיות שיובילו לדעתו להקלה משמעותית בהגשת בקשות לאגף אמ"ר, במעקב אחר הבקשות ובצמצום משמעותי בזמני התגובה של האגף:
1. הוספת כוח אדם לאגף - הנושא הוסדר באמצעות הסכם אוצר-בריאות שנחתם בסוף 2015
2. מחשוב - אופיינה מערכת מחשוב מתקדמת שתיתן מענה להגשות באופן פשוט יותר ומעקב נוח אחר תיקים בטיפול האגף.
כמו כן, משרד הבריאות מייחס חשיבות להמשך הליך החקיקה של חוק ציוד רפואי שתחולתו תקל גם היא על החברות בזמני רישום מחייבים וברישום עצמי של מוצרים ברמת סיכון נמוכה.


לעיונכם, הדו"ח שהוגש ע"י משרד הבריאות בקובץ מצורף

למידע נוסף בתחום זה