פניה לממונה על התקינה בנושא שימוש באישורי מעבדות מחו"ל ללא CB Scheme Test Report & Certificate

להלן פניית הענף לממונה על התקינה בנושא שימוש באישורי מעבדות מחו"ל ללא CB Scheme Test Report & Certificate.

מצ"ב תשובת הממונה לעיונכם.

למידע נוסף בתחום זה