הארכת תוקף הסדר למתן פטורים מאישור ת"ר ביבוא ציוד חשמלי לשימוש רפואי

להלן הודעת הממונה על התקינה על הארכת תוקף הסדר למתן פטורים מאישור ת"ר ביבוא ציוד חשמלי לשימוש רפואי.

ההסדר המיוחד הינו בעבור ציוד רפואי שסיווג הטובין שלו מופיע ברשימה ויחול עד תאריך 30/6/17 או עד הסדרת תקנות ציוד רפואי, המוקדם בניהם.

למידע נוסף בתחום זה