הודעה על סיום הליך התקינה ת"י 2481 חלק 41 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה

מצ"ב הודעה על סיום הליך התקינה ת"י 2481 חלק 41 - משטחי הרמה חשמליים למוגבלי תנועה.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה