בדיקות יבוא לציוד רפואי עפ"י ת"י 60601 על חלקיו

אנו מבקשים להזכירכם כי ת"י 60601 - בדיקות דגם לציוד רפואי חל מ- 1/1/14.
עפ"י בקשתנו אישר מכון התקנים ליבואני ציוד רפואי להמשיך לייבא עפ"י התקן הקודם 1011 - עד 31/12/14.
לפיכך, החל מתאריך 1/1/15 יש לבצע בדיקות דגם לציוד רפואי עפ"י תקן 60601.
יבואן שביצע בדיקת דגם לאחר 1/1/14, סביר שביצע בדיקה עפ"י התקן החדש ואין צורך לחזור עליה (יש לוודא זאת במכון התקנים)
אנו ממליצים ליבואנים להיערך מבעוד מועד ולא להמתין עד תום המועד לביצוע בדיקת הדגם.
למידע נוסף בתחום זה