פרסום מחירונים

להלן מחירונים מרביים: תרופות מרשם, תרופות מיובאות על פי תקנה 29-ג ותרופות ללא מרשם שהועלו לאתר האינטרנט של משרד הבריאות .

להלן הקישורים:

מחירון תרופות מרשם.

מחירון תרופות ללא מרשם (OTC)

מחירון תרופות 29ג'

לגבי תרופות מיובאות על פי תקנה 29 - מכוון שיש קושי להבחין בין אתי לגנרי ושאין בעלי רישום שניתן לפנות אליהם, המחירים המרביים נקבעו לפי ממוצע של 3 מדינות הזולות מתוך 7 מדינות הציטוט (פרק ה' בחוק פיקוח מחירים). במידה ותכשיר מסוים אינו תחת הפרק הרלוונטי בחוק, ניתן לפנות למשרד הבריאות בעניין.

למידע נוסף בתחום זה