מחירון תרופות מרשם 1/1/19

מצ"ב מחירון משרד הבריאות – מחירי מרבי לתרופות מרשם.

תשומת לבכם למספר רב של שינויים לעומת הקובץ שנשלח ב-16 לחודש: מחיקת והוספת מקטים, שינויי מחירים, תיקון מחיר לצרכן ולצרכן כולל מע''מ לכ-80 תכשירים.

בהתאם לצו הפיקוח על מחירי תרופות מרשם, המחירים יכנסו לתוקפם ביום 01.01.2019.

למידע נוסף בתחום זה