מסלול הודעה (נוטיפיקציה) לעדכון עלונים והחמרות בעלונים של תכשירים הומניים הארכת הוראת השעה

להלן הודעת משרד הבריאות על הארכת תוקף בשנה נוספת:

מסלול הודעה (נוטיפיקציה) לעדכון עלונים והחמרות בעלונים של תכשירים הומניים

בתאריכים 01.09.2018 – 31.08.2019.

למידע נוסף בתחום זה