פעילות בנושא: דרישה להעסקה ישירה של מנהל האיכות אצל יבואן תכשירים רפואיים

 

להלן פעילות החטיבה בנושא מיום פרסום מכתב ההבהרה של משרד הבריאות ב- 8/3/15.

 

בעקבות פרסום הנוהל חרף ההערות וכניסתו לתוקף מיום 1/1/18 נשלחו הפניות הבאות:

למידע נוסף בתחום זה