פרסום נוהל 135-תנאי הכנה נאותים בבית מרקחת-הכנות רוקחיות בסיכון גבוה: סטריליות ואספטיות

עדכון מס 3 - ינואר 2018:

עדכון זה מטרתו להדגיש את הצורך באיסוף מידע על תופעות לוואי ואירועים חריגים כתוצאה משימוש בהכנות רוקחיות.

המידע ירוכז על ידי בית המרקחת המכין שיעבירו ל QPPV של בעל הרישום, למחלקה לניהול סיכונים במערך הרוקחות והאכיפה כמו גם לרוקח המחוזי המפקח על בית המרקחת.

הדיווח יתבצע למערך הרוקחות והאכיפה באמצעות תיבת הדואר ADR@MOH.GOV.IL.

הדיווח לרוקח המחוזי יעשה לתיבת הדואר הרלבנטית למחוז.

לנוהל נוספו הגדרות: תופעת לוואי  ואחראי מעקב תופעות לוואי, הנושא מפורט בסעיף  3.19.1.3 דיווח תופעות לוואי מהכנות רוקחיות.

כמו כן נוסף נספח 4 לנוהל שהוא הבהרות ומתייחס לנושאים :וולידציה של תהליכים, בדיקות סטיריליות להכנות  פרטניות ולהכנות באצווה,קביעת חיי מדף להכנות.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה