מחירון תרופות מרשם

כמדי שנה ובהתאם ל'' צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים לתכשירים שהם תכשירי מרשם)  (תיקון), התשע"ז – 2016'', משרד הבריאות מתכבד להציג את טיוטת מחירון תרופות השנתי.

המחירים יכנסו לתוקפם ביום 01.01.2018.

 

מצורף דף הסבר.

 

מחירון תרופות מיובאות על פי תקנה  29 יעודכן בשבועות הקרובים.

למידע נוסף בתחום זה