תשובת רשות האוכלוסין וההגירה בנושא היתר לכניסת מומחה זר

להלן תשובת רשות האוכלוסין וההגירה לפנייתנו.

לעיון בפנייה שנשלחה ובהתכתבות קודמת (פניה ראשונה לרשות האוכלוסין ותשובת הרשות).

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה