תכשירים חדשים שנרשמו בפנקס התרופות של מדינת ישראל יוני 2017

 

רצ"ב טבלת אקסל מפורטת בה מידע מפורט על כל תכשיר (תרופה) ובין השאר, שם התכשיר, צורת מתן, דרך מתן, משמש לטיפול ב(כללי), התוויה מפורטת יצרן ובעל הרישום.

בחודש יוני 2017 נרשמו 25 תכשירים מתוכם 20 גנריים.

לדף התכשירים שנרשמו באתר משרד הבריאות.

 

למידע נוסף בתחום זה