דו''ח הוועדה לבחינת מודל הפיקוח על מחירי תרופות מרשם

פורסם  ב- 23 בפברואר 2017.

הועדה הוקמה על ידי מנכ''ל המשרד משה בר סימן טוב על מנת לבחון את מודל הפיקוח על מחירי התרופות לאור השינויים שהתרחשו בשנים אחרונות בעולם הפרמצבטיקה ולהמליץ על דרכים לשיפורו.

 

הועדה שפעלה כוועדה בין משרדית למשרד הבריאות והאוצר קיימה חמישה דיונים מרכזיים ועוד כ 10 דיונים של ועדות משנה, וכן ערכה פגישות עם כל בעלי העניין - חברות התרופות, קופות החולים, ארגוני חולים ואחרים, על מנת לשמוע את עמדותיהם בנושא מודל הפיקוח.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה