אתר מידע לניסויים קליניים

משרד הבריאות מודיע על עלייתו לאוויר של האתר לניסויים קליניים. לקראת עליית האתר מצ"ב מכתב ליזמים ומדריך למשתמש.

מענה לשאלות ניתן לקבל בפניות למוקד "קול הבריאות" 5400* או במייל: Call.Habriut@moh.health.gov.il

למידע נוסף בתחום זה