דו"ח מסכם על פעילות קופות החולים לשנת 2015: לראשונה החליטה הממשלה על העברת מאות מיליוני שקלים לבסיס התקציב של קופות החולים.

הגרעון המצרפי של קופות החולים עמד בשנת 2015 על כ- 1.07 מיליארד ₪, לעומת כ- 382 מיליון ש"ח  בשנת 2014. הגידול בגרעון המצרפי נבע משתי סיבות עיקריות:

  • עלייה בהיקף הגרעון ללא תמיכות, שהסתכם לסך של כ- 2.72 מיליארד ₪ לעומת כ- 2.49 מיליארד ₪ בשנת 2014, כאשר כל העלייה מוסברת בפריצה התקציבית במכבי שירותי בריאות.
  • ירידה בהיקף התמיכות שהסתכמו בשנת 2015 לכ- 1.66 מיליארד ₪ לעומת כ- 2.1 מיליארד ₪ בשנת 2014. כ- 285 מיליון ₪ מהירידה בהיקף התמיכות מוסברת באי עמידה של מכבי שירותי בריאות בתנאי הסכם הייצוב עם הממשלה ולפיכך לא הייתה זכאית לקבלת כספי התמיכה.

 

להמשך הקריאה באתר משרד הבריאות.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה