נוהל אישור רוקח אחראי לניהול בית מרקחת, חדר תרופות או מוסד רפואי אחר

להלן פרסום נוהל 16 - עדכון מספר 2, אוגוסט 2016.

העדכון לנוהל נדרש לאחר תיקון מספר 24  התשע"ו לפקודת הרוקחים וכמו כן התאמה לפעילות בשטח.

בעדכון 2 נעשו העדכונים הבאים:

  • שינוי שם הנוהל.
  • הוספת חובת התייחסות לבקשה שהוגשה לרוקח המחוזי תוך 11 ימי עבודה.
  • הפניה לטופס הארצי לבקשה לאישור רוקח אחראי המפורסם באתר המשרד.
  • סעיף 6.3 מפרט חובת הודעה על הפסקת עבודת רוקח אחראי.
  • סעיף 6.3 מפרט תיעוד מילוי מקום לרוקח אחראי.
  • הורדת חובת הריאיון אצל רוקח מחוזי או המנהל טרם קבלת אישור, למעט מינוי רוקח אחראי בפעם הראשונה ומקרים מסוימים.

תחולת העדכון מיום כניסתו לתוקף של תיקון 24 לפקודת הרוקחים  ב- 7 אוקטובר 2016.

למידע נוסף בתחום זה