פרסום ברשומות - צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (סימון טובין במחיריהם הממוצע במדינות מחוץ לישראל) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2018

להלן פרסום ברשומות של צו הגנת הצרכן (סימון טובין) (סימון טובין במחיריהם הממוצע במדינות מחוץ לישראל) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט-2018, מיום 12/12/2018.

מדובר בפרסום שני לתוספת. לצו הוספו והוסרו מספר מוצרים.

לתשומת ליבכם שינויים נוספים בצו באופן הסימון ובמועדים.

לעיונכם פרסום הצו מ- 27/8/2017. ופרסום מס' 1 - תוספת לצו מ- 20/2/2018

למידע נוסף בתחום זה