עדכון אזהרה למשחות שיניים המכילות את המרכיב POTASSIUM NITRATE

מצ"ב עדכון אזהרה למשחות שיניים המכילות את המרכיב POTASSIUM NITRATE.

התחולה מיידית מיום פרסום מכתב זה. למען הסר ספק, אין באמור כדי לשנות את תנאי הרישום של משחות שיניים שנרשמו טרם פרסום עדכון זה.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה