תזכיר חוק רישום כימיקלים - התייחסות המשרד להגנת הסביבה להערות הענף

במהלך 2020 פורסם להערות הציבור - תזכיר חוק רישום כימיקלים תעשייתיים, תשפ"א-2020.

ענף הכימיקלים בלשכת המסחר העביר את התייחסותו המפורטת, להלן קישור להתייחסות הענף.

ביום 24.05.2022 התקבלה תשובת המשרד להגנת הסביבה להערותינו - מצ"ב. 

למידע נוסף בתחום זה