הבהרה לגבי שימוש ב"סימון הכשרות האחיד" של הרבנות הראשית

ביום 30/12/18 פורסמו ברשומות "הוראות בדבר סימון ציון כשרות על גבי מוצר".

בפרסום צוין "כי מוצר שליצרנו ניתנה בעדו תעודת הכשר ככשר מותר שיהיה בדרך של סימון המפורט" - מצ"ב הפרסום והסימון.

בבירור עם הרבנות הראשית נאמר שסימון הכשרות האחיד הינו וולונטרי בשלב זה ואינו מחייב וכי אין מניעה מלשהתמש בו בתמרוקים או בתרופות ללא מרשם ובלבד שהיצרן מחזיק בתעודת כשרות בתוקף מטעם נותן הכשרות המוסמך לכך.

 

למידע נוסף בתחום זה