הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של תכשיר בלא מרשם, התשע"ז–2017

בשבוע שעבר הונחה הצעת חוק פרטית בנושא הגבלת הפרסומת והשיווק.

על פניו, הצעת החוק יש בה כדי לשנות את האסדרה הקיימת בעניין פרסום תכשירים בלא מרשם ובוודאי שהיא מעלה את מדרג החקיקה מנוהל לחוק על כל המשתמע מכך.

 אנו חייבים להגיב לנושא כמה שיותר מהר אף בטרם החקיקה מאושרת בוועדת השרים ומגיעה לדיון בוועדת הכנסת.

 

הנהלת הארגון  החלה טיפולה בנושא ובקשה את עמדת משרד הבריאות.

להלן הצעת החוק ועמדתנו הראשונית עם פרסום הצעת החוק והנחתה.

 

למידע נוסף בתחום זה