פרוטוקול דיון בוועדת העליה, הקליטה והתפוצות - מעקב אחר יישום התוכנית הארגונית: התאמה והנגשה תרבותית ולשונית במערכת הבריאות מיום 16/12/13

למידע נוסף בתחום זה